Pogoji in razpis za vpis

V višješolski študijski program se lahko vpiše, kdor:
  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju
vpis

Razpisana mesta za vpis v študijsko leto 2017/2018

Program Vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
Redni Izredni Redni Izredni
Ekonomist 70 15
Informatika 30 15
Poslovni sekretar 40 15
Varovanje 80 15
Velnes 70 15

Dokazila, ki jih morate priložiti pri vpisu:
– spričevalo o zaključnem izpitu oziroma maturitetno spričevalo
– spričevalo 3. in 4. letnika končane štiriletne šole in
– fotokopijo rojstnega lista

*opomba:
V 1. prijavnem roku morajo biti našteti dokumenti obvezno overjeni pri notarju oziroma na upravni enoti, kjer vam spričevala za šolske namene overijo brezplačno.
V 2. prijavnem roku pa morajo biti našteti dokumenti overjeni le, če Prijavo pošljete po pošti. Če jo osebno dostavite na enoto, vam ob vpogledu originalnih spričeval naredimo kopije, ki ustrezajo overjenim.

Prijavite se na naše e-novice in bodite obveščeni.

© 2016 - 2017 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki