V ponedeljek, 9. oktobra 2017, smo na Abituri, višji strokovni šoli sprejeli novo generacijo študentov

V ponedeljek, 9. oktobra 2017, smo na Abituri, višji strokovni šoli sprejeli novo generacijo študentov

Študentke in študente je v uvodnem nagovoru pozdravila ravnateljica mag. Breda Perčič in jim podala nekaj nasvetov, da bodo čim uspešneje obvladali številne preizkušnje in izkoristili kar največ priložnosti, ki jih bodo imeli med študijem. Kljub odrekanju, ki ga študij zahteva, kljub neprespanim nočem in stresu naj zahtevajo znanje, kompetence, ki so ključnega pomena za njihovo karierno pot, za kar pa so odgovorni v enaki meri tudi sami, tega se morajo zavedati. Opozorila jih je na pomen predavanja, na dejstvo, da je zelo pomembno, da se jih udeležijo vsaj nekaj, ne glede na to, da prisotnost na njih za izredne študente ni obvezna. Sodelovanje na predavanjih je nenazadnje povezano tudi z medsebojno pomočjo, s spoznavanjem novih ljudi z ustvarjanjem socialne mreže, tako pomembne za lastno kariero. Vodja referata, Mojca Novak, je študente v nadaljevanju seznanila z osnovnimi napotki za študij, s sistemom priznavanja znanja, organiziranostjo spletne strani šole, posebej še spletnega referata, knjižnico, načini obveščanja in jih opozorila tudi na druženje in družabno življenje, na katerega ne smejo pozabiti. V zadnjem delu uvodnega seminarja pa je Marko Skarlovnik, organizator izobraževanja, nazorno predstavil E-učilnico in delo v njej.

Imeti v rokah diplomo, je zadovoljujoč občutek, seveda pa je z njim povezano pridobivanje uporabnega znanja in mnogih kompetenc, kar študij omogoča, je bil zaključek uvodnega srečanja na Abituri.

Vsem študentom želimo prijetno in uspešno študijsko leto!

20171009_164243

© 2016 - 2019 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki