Varstvo osebnih podatkov

1. Uvod

Na Abituri, podjetju za izobraževanje, d. o. o. (v nadaljevanju Abitura) smo zavezani k transparentnemu poslovanju in skrbi za vašo zasebnost in varovanje vaših osebnih podatkov. Zato vam v nadaljevanju posredujemo osnovne informacije, ki vam omogočajo pridobitev vseh relevantnih informacij v zvezi z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov.

Abitura obdeluje osebne podatke, ki jih je potrebno obdelovati v skladu z veljavno zakonodajo na področju višješolskega izobraževanja. Na Abituri z vašimi podatki ravnamo v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 94/07) in v skladu s splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679.

2. Izjava o skladnosti poslovanja Abiture

Izjava o skladnosti poslovanja Abiture v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679) in obvestilo o obdelavi osebnih podatkov.

3. Katalog evidenc osebnih podatkov

Katalog evidenc osebnih podatkov, ki se vodijo na Abituri, je dostopen na povezavi:

Katalog evidenc osebnih podatkov.

4. Postopek uveljavljanja pravic posameznikov

Pravice posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo v sklopu izvajanja dejavnosti Abiture, kot izhajajo iz veljavne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov, so sledeče:

  • preverjanje, kateri podatki se obdelujejo,
  • pravica dostopa do vseh osebnih podatkov posameznika, ki zaproša za dostop,
  • popravljanje obdelovanih osebnih podatkov,
  • brisanje tistih osebnih podatkov, ki jih Abitura obdeluje na podlagi danega soglasja posameznika,
  • prenos in nasprotovanje uporabi podatkov v primerih, ko je potrebno soglasje posameznika za obdelavo osebnih podatkov, ter zahteva za omejitev take uporabe osebnih podatkov.

Posameznik ne more zahtevati uveljavljanja pravice do brisanja osebnih podatkov, nasprotovanja uporabi podatkov oz. omejitve take uporabe osebnih podatkov v primeru zakonsko predpisane in predvidene obdelave osebnih podatkov v okviru izvajanja javne službe Abiture.

5. Kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov

Kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov – Marko Skarlovnik, marko.skarlovnik@abitura.si

Celje, 25. 5. 2018

© 2016 - 2021 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki