Šolnina

ŠOLNINA ZA LETNIK ZNESEK (EUR) ROK PLAČILA
1. oz. 2. letnik 1.250,00 plačilo v enkratnem znesku
1.310,00 obročno plačilo (11. obrokov)
1. obrok 160,00 ob vpisu
2. do 11. obrok 115,00 18. v mesecu
strošek diplomiranja 310,00 do prijave na zagovor

Šolnina velja za študijsko leto 2022/2023.

 • osnovno študijsko gradivo v elektronski obliki (tiskano – po ceniku)
 • usmerjanje in svetovanje pri študiju
 • trikratno opravljanje posameznega izpita
 • uporaba e-referata, elektronska prijava na izpit
 • e-indeks
 • obveščanje študentov po SMS
 • neomejena uporaba računalnikov v čitalnici knjižnice
 • obravnava prošenj za priznavanje predmetov in praktičnega izobraževanja v času študija
 • delavnica retorike v 1. in 2. letniku
 • seminar za pripravo diplomske naloge
 • članarino za knjižnico in
 • študentsko izkaznico

Naziv: Abitura d. o. o.
Naslov: Lava 7, 3000 Celje
Banka: SKB
IBAN: SI56 0311 8100 1118467
SWIFT/BIC koda: SKBASI2X
Koda namena: STDY
Sklic/referenca: SI 00 + vpisna številka
(novo vpisani študentje, ki še nimajo vpisne številke, uporabijo številke datuma rojstva brez pik)

Če je plačnik študija podjetje, študent pošlje izpolnjeno »Izjavo plačnika« na podlagi katere šola izstavi račun za plačilo. Podjetje poravna šolnino ob vpisu v posamezni letnik.
Podjetja niso upravičena do popustov, možno je plačilo v treh obrokih.

© 2016 - 2023 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki