Bivariatna statistična analize s programom MS Excel in SPSS

Ali se ukvarjate s statistično analizo podatkov in potrebujete pomoč pri analizi povezanosti dveh spremenljivk? Odgovore na vprašanja boste dobili na delavnici, v kateri bomo prikazali različne teste za preverjanje povezanosti in odvisnosti med dvema številskima oz. opisnima spremenljivkama.

Seminar bo v pomoč vsem tistim, ki se pri svojem delu srečujete z metodami in tehnikami raziskovalnega dela, bodisi posameznikom v podjetjih ali študentom. Delavnica bo vključevala teoretični del, na katerem bomo predstavili osnovne pojme iz bivariatne statistične analize, v nadaljevanju pa bomo s programsko opremo MS Excel (orodje Data Analysis) in SPSS izračunali osnovne statistične teste.

Iz vsebine:
• osnovni pojmi iz bivariatne statističen analize
• t-test za ugotavljanje povezanosti med dvema neodvisnima vzorcema
• t-testa z ugotavljanje povezanosti med dvema odvisnima vzorcema
• ANOVA test
• korelacijska analiza
• hi-kvadrat test

Udeleženci seminarja boste prejeli tudi gradivo v tiskani obliki.

Predavateljica: doc. dr. Tatjana Dolnišek

Doc. dr. Tatjana Dolinšek je višja predavateljica s področja poslovnega računovodstva in je zaposlena na Fakulteti za komercialne in poslovne vede (FKPV). Kot predavateljica za predmetna področja Temelji računovodstva in Stroškovno računovodstvo predava tudi na višješolskih programih v programu Ekonomist. Kot gostujoča predavateljica redno gostuje na Visoki školi za računovdski in fiancijski menedžement – RRIF iz Zagreba na temo Slovenski računovodski standardi. Je avtorica dveh strokovnih monografij s področja računovodstva in številnih znanstvenih in strokovnih člankov.

8-urni seminar z gradivom in potrdilo o udeležbi na seminarju znaša 230 EUR (DDV je vključen v ceno)

Za prijavo in predplačilo vsaj 10 dni pred izvedbo seminarja vam priznamo:
– 20% popust za pravne osebe in
– 30% popust za fizične osebe.

Študentje Abiture in Fakultete za komercialne in poslovne vede imajo 50% popust.

Po prijavi vam bomo izstavili predračun, ki ga poravnate na transakcijski račun št: SI56 0311 8100 1118467 (SKB Banka), najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice.

Zadnji rok za odjavo udeležbe je 3 dni pred izvedbo seminarja.

Zanimam se za seminar*Z oddajo obrazca izdajam soglasje, da Abitura interno hrani in uporabi podatke za namen neposrednega trženja in promocije, interne analize ter statistične obdelave. Za Izbris podatkov nam pošljete zahtevo na e-mail referat-vis@abitura.si. Vaši podatki bodo obravnavani v skladu z uredbo GDPR. Več v rubriki varstvo podatkov.
Polja označena z * so obvezna!
© 2016 - 2023 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki