Cenik

ŠOLNINA ZA LETNIK ZNESEK (EUR) ROK PLAČILA
EKONOMIST
1. oz 2. letnik
1.320,00 plačilo v enkratnem znesku
1.440,00 obročno plačilo
1. obrok 200,00 ob vpisu
2-11 obrok 124,00 18. v mesecu
POSLOVNI SEKRETAR
1. oz 2. letnik
1.320,00 plačilo v enkratnem znesku
1.440,00 obročno plačilo
1. obrok 200,00 ob vpisu
2-11 obrok 124,00 18. v mesecu
VAROVANJE
1. oz 2. letnik
1.320,00 plačilo v enkratnem znesku
1.440,00 obročno plačilo
1. obrok 200,00 ob vpisu
2-11 obrok 124,00 18. v mesecu
VELNES
1. oz 2. letnik
1.320,00 plačilo v enkratnem znesku
1.440,00 obročno plačilo
1. obrok 200,00 ob vpisu
2-11 obrok 124,00 18. v mesecu
ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE
1. oz 2. letnik
1.320,00 plačilo v enkratnem znesku
1.440,00 obročno plačilo
1. obrok 200,00 ob vpisu
2-11 obrok 124,00 18. v mesecu
LOGISTIČNO INŽENIRSTVO
1. oz 2. letnik
1.320,00 plačilo v enkratnem znesku
1.440,00 obročno plačilo
1. obrok 200,00 ob vpisu
2-11 obrok 124,00 18. v mesecu
SNOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ IN TRŽENJA
1. oz 2. letnik
1.320,00 plačilo v enkratnem znesku
1.440,00 obročno plačilo
1. obrok 200,00 ob vpisu
2-11 obrok 124,00 18. v mesecu
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
1. oz 2. letnik
1.500,00 plačilo v enkratnem znesku
1.620,00 obročno plačilo
1. obrok 200,00 ob vpisu
2-11 obrok 142,00 18. v mesecu
GOSTINSTVO IN TURIZEM
1. oz 2. letnik
1.600,00 plačilo v enkratnem znesku
1.720,00 obročno plačilo
1. obrok 200,00 ob vpisu
2-11 obrok 152,00 18. v mesecu
OSTALO
Diplomska naloga 370,00

I. obrok ob oddaji dispozicije

II. obrok ob oddaji diplome

Ponavljanje letnika 310,00 ob vpisu
Evidenčni vpis 200,00 ob vpisu
Izpit za evidenčni vpis 125,00 do prijave na izpit
Izboljševanje  pozitivne ocene 37,00 do prijave na izpit
4. in vsako nadaljnje opravljanje izpita 67,00 do prijave na izpit
Izdaja dodatnega izvoda priloge k diplomi 10,00 ob oddaji vloge
Izdaja dvojnika študentske izkaznice z nalepko 10,00 ob oddaji vloge
ZA OSEBE BREZ STATUSA (NEVPISANI ŠTUDENTI)
Izdaja dvojnika diplome 120,00 ob oddaji vloge
Izdaja dodatnega izvoda priloge k diplomi 10,00 ob oddaji vloge
Izpis potrdila o opravljenih izpitih iz evidence 25,00 ob oddaji vloge
Potrjen učni načrt predmeta 10,00 ob oddaji vloge

Šolnina velja za študijsko leto 2024/2025.

* Študentje tujci plačajo šolnino v enkratnem znesku.

 • izvajanje izobraževalnega programa v kombinaciji s klasičnim in e-študijem
 • osnovno študijsko gradivo v elektronski obliki
 • usmerjanje in svetovanje pri študiju
 • trikratno opravljanje posameznega izpita
 • uporaba e-referata, elektronska prijava na izpit
 • uporaba e-učilnice
 • e-indeks
 • neomejena uporaba računalnikov v čitalnici knjižnice v skladu s knjižničnim redom
 • obravnava prošenj za priznavanje predmetov in praktičnega izobraževanja v času študija
 • udeležba na vabljenih predavanjih, delavnicah in seminarjih
 • seminar za pripravo diplomske naloge
 • članarina za knjižnico in
 • študentska izkaznica.

Naziv: Abitura d. o. o.
Naslov: Lava 7, 3000 Celje
Banka: SKB
IBAN: SI56 0311 8100 1118467
SWIFT/BIC koda: SKBASI2X
Koda namena: STDY
Sklic/referenca: SI 00 + vpisna številka
(novo vpisani študentje, ki še nimajo vpisne številke, uporabijo številke datuma rojstva brez pik)

Če je plačnik študija podjetje, študent pošlje izpolnjeno »Izjavo plačnika« na podlagi katere šola izstavi račun za plačilo. Podjetje poravna šolnino ob vpisu v posamezni letnik.
Podjetja niso upravičena do popustov, možno je plačilo v treh obrokih.

© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki