Študij

Življenje potrebuje nove dosežke, nove in nove cilje, potrebuje napredovanje.

To nam daje notranje zadovoljstvo in nas osrečuje. Za to pa je potrebno znanje. Znanje je danes dobrina, ki jo potrebujemo zato, da zadovoljimo svoje najvišje potrebe, potrebe po samouresničitvi.

Tudi v družbi je danes znanje pomembnejše, kot je bilo kdaj koli prej. Pomembno je predvsem uporabno znanje, ki ga lahko prenašamo v delo. To je tisto znanje, ki nam omogoča uspešno tekmovanje na trgu delovne sile. Le s takim znanjem bomo lahko gradili lastno pot do cilja, ki bo tudi skupna pot in skupni cilj.

Na takšnem znanju, uporabnem znanju, gradi Abitura, Višja strokovna šola. Na poti do cilja vam pomagajo odlični profesorji, strokovnjaki na svojih delovnih področjih, z dolgoletnimi izkušnjami v izobraževanju. Prijetno se boste počutili v naših sodobno opremljenih predavalnicah, ki skupaj z ostalimi pogoji, dobrimi medsebojnimi odnosi omogočajo nadpovprečno kakovost v izobraževanju naših študentov in diplomantov.

Na naši šoli lahko izbirate med programi Poslovni sekretar, Ekonomist, Varovanje, Velnes, Informatika, Gostinstvo in turizem,  Organizator socialne mreže, Logistično inženirstvo in Snovanje vizualnih komunikacij in trženja ter si v dveh letih pridobite višješolsko izobrazbo, ki vam bo odpirala novo poklicno pot, nove naloge in nove cilje.

Želimo vam veliko uspeha!

Mag. Breda Perčič
ravnateljica

© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki