Zakon o dostopu do informacij javnega značaja – kako ga pravilno razumeti in upoštevati

Ste v dilemi, katero informacijo javnega značaja posredovati in katero ne?
Si želite olajšate delo in vzpostavite boljši odnos s strankami?

Odgovore boste dobili na našem seminarju o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (IJZ).

Seminar je namenjen:
uradnim osebam za lažje odločanje pri posredovanju informacij javnega značaja in drugim fizičnim ter pravnim osebam, ki morajo v praksi upoštevati Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (predstavniki za stike z mediji, odgovorne osebe za javna naročila in prosilci, ki želijo od zavezancev pridobiti informacijo javnega značaja).

Vsebina delavnice:
– pravna ureditev dostopa do IJZ v Sloveniji (pravica do dostopa do IJZ, načelo prostega dostopa, informacije (podatki, dokumenti), ki jih štejemo med IJZ, register zavezancev
– zavezanci za dostop do IJZ (organi) in njihove obveznosti
– IJZ v primeru poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prav
– postopek obravnave zahteve za dostop do IJZ (oblika vložitve, razlikovanje med zahtevami po ZDIJZ in Zakonu o medijih; vloga in pravice stranskih udeležencev, stroški posredovanja informacij)
– zloraba pravice do IJZ (očitna zlorabe pravice, očitno šikanoznega značaja)
– posebna postopkovna pravila za poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava (smiselna uporaba ZDIJZ in ZUP, pisni odgovor, molk poslovnega subjekta, fikcija zavrnitve zahteve, pritožba)
– odločanje o zahtevi: škodni test, test sorazmernosti, test prevladujočega javnega interesa; zahteva za umik stopnje tajnosti; delni dostop; odločba
– izjeme od prosto dostopnih informacij javnega značaja s praktičnimi primeri – študij primerov
– absolutni javni podatki
– javni podatki poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava
– javni podatki iz obtožnega akta
– pritožbeni postopek
– pristojnosti Informacijskega pooblaščenca
– sodno varstvo – upravni spor (molk organa druge stopnje, kdo je lahko tožnik, tožba državnega pravobranilstva zaradi kršitve zakona v škodo javnega interesa; zahteva za odložitev izvršitve izpodbijanega akta)

Predavatelj: mag. Zdravko Mele

Mag. Zdravko Mele je univerzitetni diplomirani pravnik, uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja, soavtor komentarja Zakona o detektivski dejavnosti in Zakona o zasebnem varovanju.

Zanimam se za seminar*Z oddajo obrazca izdajam soglasje, da Abitura interno hrani in uporabi podatke za namen neposrednega trženja in promocije, interne analize ter statistične obdelave. Za Izbris podatkov nam pošljete zahtevo na e-mail referat-vis@abitura.si. Vaši podatki bodo obravnavani v skladu z uredbo GDPR. Več v rubriki varstvo podatkov.
Polja označena z * so obvezna!
© 2016 - 2023 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki