Informacije o študiju v razmerah COVID-19

Informacije o študiju v razmerah COVID-19

Spoštovane študentke, spoštovani študenti!

Pred nami je novo študijsko leto, ki bo prineslo priložnosti za nova znanja in nova poznanstva ter možnosti za sodelovanje in  razvoj vsakega izmed nas. Na Abituri želimo študentom zagotoviti varno okolje za študij in delo. Pri predmetih, kjer bomo lahko izvajali kombinirani način izobraževanja, bo del študijskega procesa potekal tudi v prostorih šole. Za zagotavljanje vaše in naše varnosti moramo strogo upoštevati priporočila NIJZ ter smernice MIZŠ.

Tako od študentov in predavateljev ter ostalega strokovnega osebja pričakujemo upoštevanje naslednjih navodil:
– vstop na Abituro je dovoljen samo zdravim osebam,
– če imate znake/simptome za okužbo s SARS-CoV-2, če vam je bila odrejena karantena ali izolacija zaradi SARS-CoV-2, na Abituro ne vstopajte,
– vstop je mogoč le z uporabo maske,
– maska je obvezna tudi v predavalnicah in vseh skupnih prostorih Abiture (hodniki, sanitarije …),
– maska se mora nosit tako, da prekriva nosni in ustni del,
– obvezno razkuževanje rok,
– upoštevanje medsebojne varnostne razdalje (minimalno 1,5 m),
– študent, ki je zbolel s SARS-CoV-2 in je pred tem bil prostorih Abiture, je dolžan o tem obvestiti šolo.

Za vse nas je situacija nova in nepredvidljiva, zato vas prosimo za potrpežljivost in sodelovanje v študijskem letu, ko smo še posebej odvisni drug od drugega.
Na Abituri bomo sproti spremljali smernice MIZŠ in navodila NIJZ glede preprečevanja okužbe s SARS-CoV-2 in vas o njih sproti obveščali.

Želimo vam uspešen študij.

Priloga: Protokol za izvajanje dela v prostorih Abiture v času veljavnih ukrepov za zajezitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19

Oktober 20

© 2016 - 2022 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki