Nalezimo se dobrih navad – cepimo se

Nalezimo se dobrih navad – cepimo se

Dne 7. 7. 2021 se je tudi Abitura udeležila posveta na MIZŠ v zvezi z organizacijo študijskega procesa v naslednjem študijskem letu. S strani različnih deležnikov je bila izpostavljena želja, da bi študijski proces v študijskem letu 2021/22 potekal v živo. Zdravstvena stroka je pri tem poudarila, da vidijo možnost uresničitve te želje le z dovolj veliko precepljenostjo študentov in zaposlenih na višješolskih zavodih. V zvezi s tem MIZŠ spodbuja vse višješolske zavode, da aktivno pristopijo k javni kompaniji. »Nalezimo se dobrih navad – cepimo se”.

© 2016 - 2023 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki