Naši študentje bodo dragocen soustvarjalec kvalitetnejšega življenja

Naši študentje bodo dragocen soustvarjalec kvalitetnejšega življenja

Na Abituri smo 5. septembra 2018 organizirali okroglo mizo “Organizator socialne mreže – poklic prihodnosti?”, katere osrednja tema je bila, kako lahko pripomoremo h kvalitetnejšemu življenju v vseh obdobij in v vseh situacijah življenja. K sodelovanju smo povabili predstavnike Doma ob Savinji Celje, Doma starejših Šentjur, Centra za socialno delo Celje, Centra za varstvo in delo Golovec in Zavoda RS za zaposlovanje ter seveda predavatelje Abiture in Fakultete za komercialne in poslovne vede. Posebej so bili vabljeni bodoči študenti programa Organizator socialne mreže.

Ker je stroka prepričana, da je organizator socialne mreže poklic prihodnosti, smo želeli tako predavatelji, kot bodoči študentje, prisluhniti mnenjem strokovnjakov, ki so nam osvetlili možnosti delovanja organizatorja socialne mreže danes in jutri. Povabilu se je odzvala direktorica Doma ob Savinji Celje, mag. Bojana Mazil Šolinc. Predstavila nam je Dom ob Savinji, socialnovarstveni zavod, in pojasnila spreminjanje njegovega poslanstva, ki se vse bolj usmerja k storitvam v bivalnem okolju uporabnikov in številnim oblikam pomoči, ki jih le ti potrebujejo, od pomoči na domu do le nekaj urnega dnevnega preživljanja starejših v družbi z drugimi in vključevanja v pestre dnevne aktivnosti. Prilagojeno potrebam je danes tudi delovanje in razvijanje Centra za krepitev spomina. Da uporabniki Dom ob Savinji Celje začutijo kot svoj pravi dom, je pomembno kakovostno izobraževanje zaposlenih in pravilna izbira kadra. Kako se v Domu starejših Šentjur trudijo stanovalcem nadomestiti in dopolniti vlogo doma in lastne družine, pa nam je predstavila mag. Vesna Vodišek Razboršek, direktorica Doma starejših Šentjur. K temu stremijo vsi zaposleni, ki se tudi udejstvovanje v projektu Demenca med nami. Zavezanost k spoštovanju etičnih načel v socialnem varstvu pa zaznamuje prav vse zaposlene v obeh domovih.

Direktorica Centra za socialno delo Celje, mag. Olga Bezenšek Laić je predstavila reorganizacijo centrov za socialno delo, ki bo prinesla koristi predvsem uporabnikom storitev centrov za socialno delo po vsej Sloveniji. Nova organizacijska struktura je namenjena izboljšanju njihove dostopnosti in povečanju kakovosti storitev, med drugim pa bo omogočala več časa za terensko delo. Pomembna je tudi zasnove akta o sistemizaciji delovnih mest, iz katerega je razvidno, v okviru katerih delovnih mest bi bilo možno zaposlovanje organizatorjev socialne mreže, seveda pa so po njenih besedah že sedaj možnosti za vključevanje naših diplomantov v aktivnosti, namenjene pomoči posameznim skupinam prebivalcev. Seveda ne smemo prezreti pomembne vloge prostovoljstva v postopkih pomoči potrebnih. Na tem mestu je predstavnica Centra za varstvo in delo Golovec, Tatjana Sojić, predstavila dejavnosti centra, kot so pomoč uporabnikom, odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter osebam po pridobljenih poškodbah glave. Pomoč zajema vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, prilagojenimi sposobnostim uporabnikov, ki jim zagotavljajo aktivno vključevanje v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanje koristnega dela. Osnovne vrednote njihovega dela so zasebnost, dostojanstvo uporabnika, neodvisnost, možnost izbire in spoštovanje vseh temeljnih človekovih pravic.

Dejstvo, da se položaj nekaterih skupin prebivalstva v družbi spreminja, gre za skupine otrok in mladostnikov, starejših ter družbenih skupin, potisnjenih na obrobje, in da te skupine potrebujejo našo pomoč, je bil odgovor tako predavateljem, kot študentom. Temu je gospa Andreja Jurko, vodja urada za delo, Zavoda RS za zaposlovanje, dodala še predstavitev potrebe po zaposlovanju organizatorja socialne mreže. S tem je Okrogla miza dala dragocen vpogled v delovanje institucij, ki jih morda poznamo premalo. Vabljeni strokovnjaki so predstavili delo z ranljivimi skupinami, z možnostjo vključitve naših študentov v obvezno prakso in pa z možnostmi za delo in zaposlitev naših diplomantov študijskega programa Organizator socialne mreže. Ti bodo ranljivim skupinam ali določenim skupinam ljudi lahko pomagali do kakovostnejšega življenja in k boljši socialni vključenosti ne samo z zaposlitvijo, ampak tudi z drugimi oblikami vključevanja v delo.

Študij “Organizator socialne mreže” je naravnan v spoznavanje okolij, ki so jih predstavili udeleženci okrogle mize, dobro poznavanje področja socialnega varstva in v usmerjanje študentov pri sposobnosti reševanja problemov, s katerimi se srečujejo prej navedene skupine ljudi. Naši študentje bodo v času študija spoznali možnosti za delo v centrih za socialno delo, zavodih za zaposlovanje, domovih za starejše, materinskih domovi, kriznih centrih, v raznih oblikah prostovoljstva in bodo tako dragocen soustvarjalec kvalitetnejšega življenja ranljivih skupin ljudi.

20180905_164024_HDR

 

© 2016 - 2021 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki