Obujanje spominov naših diplomantov ob 25-letnici Abiture – Matjaž Zaplatar, inženir varovanja

Obujanje spominov naših diplomantov ob 25-letnici Abiture – Matjaž Zaplatar, inženir varovanja

Matjaž Zaplatar, inženir varovanja,
diplomiral 2016,
zaposlen kot pravosodni policist – vodja izmene v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni.

Kakšni so vaši spomini na Abituro?
Ob vpisu na Abituro sem imel mešane občutke, predvsem pa sem čutil strah, če bom zaradi zahtevnosti snovi in časovne stiske zmogel v rednem roku opravljati vse obveznosti do šole. Kasneje se je izkazalo, da se da z dobro organizacijo vse nadomestiti.

Zakaj ste izbrali prav Abituro, ko ste se odločali za svoj študij? Je bila Abitura za vas prava odločitev?
Na Abituro se nas je vpisalo kar šest sodelavcev, čeprav nam s sedežem v Celju ni bila ravno najbližja. Nas pa je pritegnil zanimiv program, oziroma predmetnik, pa seveda uvodni razgovor z zaposlenima v referatu šole, z Mojco in Markom, ki sta s svojo strokovnostjo in natančnim ter odličnim poznavanjem tako programa kot ostalih pogojev delovala nadvse prepričljivo in kredibilno. Znala sta nas na pravi način informirati in motivirati k nadaljnji odločitvi. Nedvomno je bila izbira šole za nadaljnje izobraževanje prava odločitev.

Ste bili s programom in študijem zadovoljni?
Moram reči, da sem bil po informacijah ostalih študentov iz drugih šol, ki so ponujale podobne programe, prijetno presenečen nad uigranostjo tima šole, tako predavateljev, referata, kot tudi vodstva šole, kar je vsekakor bistveno prispevalo k samemu študiju, rezultatom in tudi dobremu počutju na šoli.

So se vaša pričakovanja od študija na Abituri uresničila?
Da. Nedvomno sem veliko pričakoval in to tudi dobil.

Katere prednosti ima študij na Abituri?
Poleg ostalih prednosti je bilo meni osebno zelo pomembno, da je bil urnik predavanj na začetku določen in da se termini niso kaj dosti spreminjali, če pa so se že, je bilo vse pravočasno javljeno, saj sem bil časovno zaradi drugih obveznosti (služba, družina, delo doma …) s časom precej na tesnem.

Ste na Abituri kaj pogrešali?
Da. Nedvomno več neformalnega druženja. Priporočal bi v prihodnje, da organizirate spoznavni večer na začetku šolanja nove generacije, saj je po takih večerih, kot smo ga imeli mi, sodelovanje med študenti nedvomno boljše. (Pa na take večere povabite še višje letnike, da prenesejo svoje izkušnje mlajšim, ha,ha).

Kakšen se vam je zdel način dela/študija na šoli?
Zelo zanimiv. Nisem pogrešal kakih dodatnih ekskurzij (verjetno zato, ker pripadam malo starejši generaciji študentov), saj so nam predavatelji v dovolj veliki meri predstavili svoje delo v organizacijah, v katerih so bili zaposleni.

Kakšni so bili vaši odnosi s predavatelji?
Odnosi s predavatelji so bili zelo dobri. Verjetno gre del tega uspešnega sodelovanja pripisati tudi našemu zanimanju za posamezen predmet in resnosti, ki smo jo študenti pokazali med predavanji.

Ali je Abitura prispevala k uspehu na vaši karierni poti in ali se je po diplomi vaše delo kaj spremenilo?
Nedvomno je izobrazba, ki sem jo pridobil na Abituri, pomembna zame, saj sem že po dobrem mesecu po diplomi zasedel višje delovno mesto. Z nastopom novega delovnega mesta pa je moje delo dobilo nove razsežnosti, tako da je dela z ljudmi še več, predvsem na področju organizacije dela. Pridobljena izobrazba mi pri delu vsekakor pomaga, najbolj mi koristijo znanja, ki sem jih pridobil na predavanjih, in sicer na področju varnosti in psihološkem pristopu k posameznemu problemu. In kljub že kar nekajletnim izkušnjam se vedno najde nek drug, nov pristop k težavam, katerih pa v naši stroki ne manjka (predvsem na varnostnem in psihološkem področju). Kljub zamenjavi delovnega mesta pa se še vedno dokaj dobro počutim med sodelavci.

Ali je študij vplival na vašo osebnost in kako?
O spremembi osebnosti bi težko govoril (bi morali vprašati druge, ki se gibljejo v moji bližini), je pa tovrstna izkušnja nedvomno dobrodošla v smislu osebne rasti in zagona, ki ga človek občasno potrebuje, da ne zapade v malodušje.

Kakšno je bilo vaše študijsko in kakšno obštudijsko življenje?
Dokaj pestro. Poleg vseh obveznosti sem moral del svojega časa (ne prostega, ker ga skorajda nimam) prerazporediti in organizirati drugače.

Ste skozi študij pridobili tudi kakšna zanimiva poznanstava?
Seveda sem še vedno v stiku z nekaterimi sošolci.

Imate kakšno anekdoto iz študentskih časov?
Težko bi sedaj na hitro kaj izpostavil, spet študiram in še kar nimam časa.

Kateri je vaš najljubši spomin na Abituro? … Kaj pa slab?
Moj odgovor je enak prejšnjemu. Aha, mogoče zelo lep spomin na spoznavni večer v Braniboru v Celju. Bilo je super.

Kaj bi svetovali tistim, ki se danes odločajo za študij na Abituri?
Človek mora vedno gledati naprej. Najslabše, kar se lahko človeku zgodi, je, poleg bolezni, da zapade v malodušje, naveličanost, v monoton način življenja. Novi izzivi in občutek, da si sposoben nekaj več, je neprecenljiv.

Zakaj naj se študentje odločajo za Abituro?
Ne poslušajte kritik študentov na račun neorganiziranosti tovrstnih šol, vpišite se na Abituro in presenečeni boste, (to bi bil lahko vaš slogan ha, ha).

Po čem vam je in vam bo ostala Abitura najbolj v spominu?
Bogata in prijetna izkušnja, katere večina ljudi ne bo nikoli spoznala.

Vaši cilji za naprej, ambicije …
Mesec dni po diplomiranju sem se vpisal na FKPV – Fakulteto za komercialne in poslovne vede – v program Varnostni menedžment. Ambicije so …

Bi za svoj študij ponovno izbrali Abituro?
Gotovo, samo če bi se dalo nekaj let prej.

Bi za konec želeli kaj sporočiti vsem, ki se odločajo za študij na Abituri?
Če vas mogoče s svojo strokovnostjo in individualno obravnavo, ki ste jo deležni v referatu šole, še niso prepričali, pozanimajte se pri katerem bivšem študentu Abiture, odločitev je na dlani. Na naslednjem roku za vpis boste gotovo poleg.

© 2016 - 2021 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki