Seminar -> Kakovostni podatki za raziskovanje

Seminar -> Kakovostni podatki za raziskovanje

Vabimo vas na seminar Kakovostni podatki za raziskovanje, ki bo 22. 3. 2022 od 16.30 do 19.45, online, v izvedbi mag. Petre Vovk Škerl.

Predavanje Kakovostni podatki za raziskovanje je drug v seriji seminarjev, v okviru katerih se bodo študenti opolnomočili z znanji za pripravo strokovnih del, kot so seminarske in zaključne naloge v času študija oziroma najrazličnejša poročila v kasnejši poslovni praksi. Na omenjenem predavanju bodo poudarek na primarnih virih in načinih njihovega pridobivanja:

  • razumevanje teoretičnega ozadja kot izhodišče za pridobivanje podatkov
  • primarni in sekundarni podatki, viri in načini pridobivanja podatkov
  • priprava orodja za pridobivanje podatkov (priprava vsebine vprašalnika za intervju, anketo; spletni vprašalnik)
  • delo v skupinah po 2 študenta: priprava vsebine vprašalnika, oblikovanje spletnega vprašalnika

Seminar je organiziran samo za študente Abiture in FKPV.  Prijave zbiramo na e-naslovu: tamara.pecar@abitura.si. Seminar traja 4 ure.

© 2016 - 2023 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki