Seminar: Uspešna priprava strokovnih del

Seminar: Uspešna priprava strokovnih del
Na Abituri in FKPV organiziramo online seminar Uspešna priprava strokovnih del, 16. 3. 2023 od 16.30 do 19.45, v izvedbi mag. Petre Vovk Škerl.

 

Predavanje Uspešna priprava strokovnih del je prvi v seriji seminarjev, v okviru katerih se bodo študenti opolnomočili z znanji za pripravo strokovnih del, kot so seminarske in zaključne naloge v času študija oziroma najrazličnejša poročila v kasnejši poslovni praksi. Na omenjenem predavanju bodo predstavljena strokovna dela na splošno, njihovo nastajanje in interpretacija ugotovitev:

  • pregled in struktura strokovnih del,
  • značilnosti standardnih poglavij strokovnih del (uvod, opredelitev problema, namen, cilji, hipoteze/raziskovalna vprašanja, metode dela, sklep, povzetek),
  • ključne ugotovitve kot podlaga za odločanje,
  • sodelovanje z mentorjem,
  • delo v skupinah po 2 študenta: oblikovanje standardnih poglavij.

Na seminar se prijavite na e-naslovu: tamara.pecar@abitura.si.

Seminar traja 4 ure. Dan pred dogodkom prijavljeni študentje prejmejo povezavo do dogodka. S prijavo na seminar se kandidat zaveže, da se bo seminarja zares udeležil. Seminar je organiziran za študente Abiture in FKPV.

© 2016 - 2023 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki