Uspešno izpeljana okrogla miza – Izkušnje in izzivi organizatorjev socialne mreže in menedžmenta socialnih dejavnosti.

Uspešno izpeljana okrogla miza – Izkušnje in izzivi organizatorjev socialne mreže in menedžmenta socialnih dejavnosti.

Včeraj smo na Abituri skupaj z Fakulteto za komercialne in poslovne vede v okviru 20-letnice delovanja FKPV, uspešno izvedli  okroglo mizo z naslovom Izkušnje in izzivi organizatorjev socialne mreže in menedžmenta socialnih dejavnosti. Osrednja tematika okrogle mize je bila perspektive izobraževanja in zaposlovanja oz. kako usposobiti kadre, ki bi zagotavljali kakovostne storitve s področja socialnih dejavnosti.

Okroglo mizo je vodila mag. Gabrijela Hauptman, predavateljica študijskega programa Organizator socialne mreže, učiteljica angleščine, višja knjižničarka, profesorica pedagogike in magistrica znanosti Management v izobraževanju. Poleg poučevanja in vodenja šolske knjižnice je deset let opravljala delo šolske svetovalne delavke – pedagoginje v osnovni šoli,  šestnajst let pa je bila ravnateljice osnovne šole, katere sestavni del je tudi Podružnica s prilagojenim programom.

Dr. Bojan Macuh, docent s področja sociologije, avtor in soavtor več znanstvenih in strokovnih monografij ter visokošolskih učbenikov, je ponosno predstavil tudi naš nov akreditiran študijski program Poslovne vede I, v okviru katerega je smer Menedžment socialnih dejavnosti. V okviru programa se bodo študenti naučili, kako učinkovito organizirati in voditi socialne projekte, kako razvijati in vzdrževati socialne mreže ter kako upravljati s človeškimi viri v tem pomembnem sektorju.

O razvoju kariere in na pomembne življenjske vrednote nas je spomnil izr. prof. dr. Janez Drobnič, ki je doktoriral iz teze Razvoj modela poklicne orientacije za osebe s posebnimi potrebami.  Njegovo pedagoško delo sta poklicna orientacija in poklicno izobraževanje drugačnih otrok ter socialna integracija in podporne oblike. Za življenjsko in uspešno delo na področju zaposlitvene in poklicne rehabilitacije je leta 2013 prejel priznanje Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS.

Z diplomanti in študenti višješolskega študijskega programa Organizator socialne mreže (OSM) na Abituri smo se ob predstavitvah njihovih zaključnih del pogovarjali o izkušnjah s študijem, o vrednotah, ki jim sledijo in o vplivu študija na njihovo delo, kariero in osebno življenje.

Prepričani smo, da bo nov program pripomogel k izboljšanju kakovosti storitev v socialnem sektorju. Pričakujemo, da bodo naši bodoči diplomanti postali ključni akterji pri razvoju in inovacijah na področju socialnih dejavnosti ter da bodo znali odgovoriti na izzive, s katerimi se soočajo sodobne družbe.

Hvaležni smo vsem udeležencem okrogle mize za njihov prispevek in zanimive razprave. Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi lahko dosegli še večje uspehe in izboljšali kakovost življenja vseh deženikov.

© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki