Predstavitev

V študijskem letu 2012/2013 smo na Abituri vzpostavili Karierni center, ki udeležencem izobraževanja in maturantom/diplomantom v povezavi z Alumni klubom svetuje na njihovi karierni poti in jim pomaga pri povezovanju s podjetji v gospodarstvu.

Ostanite z Abituro na pravi poti

 • udeleženci izobraževanja, študentje in diplomanti dobite informacije o izobraževalnih programih in zaposlitvenih možnostih po zaključku študija,
 • usmerjamo vas in vam pomagamo na vaši karierni poti,
 • za vas organiziramo delavnice in dodatna izobraževanj, da boste pridobili potrebne veščine ter znanje, s katerimi boste znali poiskati ustrezno zaposlitev,
 • organiziramo seminarje o uspešnem iskanju zaposlitve po vsej Sloveniji in zunaj njenih meja,
 • pri nas se lahko srečate z delodajalci – gostujočimi predavatelji,
 • skupaj bomo obiskali delovne organizacije, kjer boste spoznali realno delovno okolje,
 • o vseživljenjski karierni orientaciji bomo izmenjevali mnenje tudi z drugimi in se tako nenehno učili in izpopolnjevali,
 • veseli bomo vaše povratne informacije o tem, kako ste bili zadovoljni z izobraževanjem na Abituri (anketa o zadovoljstvu diplomantov),
 • prepoznavnost Abiture ostaja naša skrb, na katero nikoli ne pozabimo.
12898284_1104464889603667_1679147548312300490_o
Milena Svetlin 1

S študijskim letom 2016/2017 smo Karierni center Abiture, povezali s Kariernim centerom Fakultete za komercialne in poslovne vede.

Karierni center Abiture in FKPV 

Je samostojna organizacijska enota, ki je namenjena svetovanju, informiranju in ozaveščanju študentov, bodočih študentov, diplomantov, visokošolskih učiteljev in osebju o možnostih v kariernem razvoju, o reševanju študentovih dilem v okviru študijskih programov, o študijski in delovni mednarodni mobilnosti, delovnih praksah in vseživljenjskem učenju.

Karierni center je središče, kjer se izvajajo in omogočajo svetovalne in podporne storitve deležnikom študijskega procesa z vidika svetovanja pri izbiri študijskih vsebin, pomoči pri pripravi na zaposlitev, mednarodni mobilnosti, pridobivanju praktičnih izkušenj ipd.

Deluje v okviru:

 • rednih uradnih ur,
 • preko različnih organiziranih dogodkov (svetovanj, delavnic),
 • individualnega svetovanja (po predhodni prijavi na e-naslov),
 • preko spletne strani.
Karierni center je namenjen:
 • obstoječim študentom (informacije o študiju, izboru izbirnih vsebin, karierno svetovanje, mobilnost, prakse …),
 • bodočim študentom (informacije o možnostih študija in zaposlovanja),
 • diplomantom (povezava z Alumni klubom, informacije o zaposljivosti, posredovanje pri praksah, posredovanje pri novih sodelavcih),
 • zaposlenim učiteljem in sodelavcem ter honorarnim sodelavcem (svetovanje in usmerjanje s področja osebnega razvoja, kariernega menedžmenta, vseživljenjskega učenja, napredovanja, mobilnosti),
 • delodajalcem (da se predstavijo kandidatom, da pridobijo nove potencialne sodelavce, da sodelujejo pri izvajanju in razvoju programov).
Informacije za delo kariernega centra se zagotavljajo v okviru procesov in sistema Abiture in FKPV, s sodelovanjem z zunanjimi institucijami in z lastnim strokovnim kadrom.

 

© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki