Obujanje spominov naših diplomantov

Asim šerifović

Ob koncu študija naši diplomanti zapišejo svoje spomine in misli

Asim Šerifović, inženir informatike

diplomiral 2018,
prvi diplomant programa Informatika na Abituri

Kakšni so vaši spomini na Abituro?
Zelo lepi. Lahko rečem, da sem se na Abituri počutil mlajšega, dobil sem občutek, da sem spet sposoben se učiti in da leta niso ovira za razvoj kariere.

Zakaj ste izbrali prav Abituro, ko ste se odločali za svoj študij? Je bila Abitura za vas prava odločitev?
Abituro sem izbral predvsem, ker mi je ustrezal način dela, ki je omogočal študentom, da lahko opravljajo študijske obveznosti kot odrasle osebe, ki so redno zaposlene. Možnost izrednega študiranja, ki se ne razlikuje od rednega, je pritegnila mojo pozornost. Prepričal pa me je že prvi vtis, ki sem ga dobil na referatu šole, sam odnos, pristop do bodočih študentov je bil nepozaben. Veliko je tudi drugih prednosti. Izjemno je sodelovanje s predavatelji in študenti. Odnosi s predavatelji na Abituri so bili takšni, da se nisem počutil kot študent, temveč kot kolega informatik, nekdo, ki si želi sodelovati in pridobiti nova znanja in nove izkušnje. To so predavatelji ponudili nesebično in vedno so bili pripravljeni deliti svoje znanje, svoje bogate izkušnje. Na Abituri študenti res niso samo številke, počutil sem se kot del kolektiva Abiture. Način dela pa je prilagojen vsem potrebam študentov. Da Abitura je bila prava odločitev.

Ste bili s programom in študijem zadovoljni? Ste na Abituri kaj pogrešali?
Da. Bil sem zelo zadovoljen. Odličen program in odlični predavatelji. Uresničil sem svoje otroške sanje. Pogrešal pa sem daljinca za projektor – na zagovoru diplomske naloge ?.

Ali je Abitura vplivala na vašo osebnost, je prispevala k uspehu na vaši karierni poti, in kako?
Na Abituri sem pridobil večjo samozavest in upam, da mi bo pridobljena izobrazba pomagala tudi, da bom čim prej našel novo zaposlitev na področju informatike in delo, ki ga bom rad opravljal, da bom lahko čim prej uporabil in še nadgradil pridobljeno znanje. Trenutno pa opravljam takšno delo in pri takšnem delodajalcu, ki znanja in izobrazbe sploh ne ceni.

Kakšno je bilo vaše študijsko, in kakšno obštudijsko življenje?
Študijsko življenje je bilo pestro in dokaj naporno, študijske  obveznosti, služba, družina, vse je bilo potrebno uskladiti s časom, ki ga je bilo vedno premalo. Skozi študij sem pridobil tudi zanimiva znanstava, spoznal sem nove obraze, predavatelje, sošolce, zelo prijazne ljudi na referatu šole.

Kaj bi svetovali tistim, ki se danes odločajo za študij na Abituri? Ali tistim, ki tam že študirajo?
Če imate sanje, da gradite kariero z najboljšimi, in željo, da jih uresničite, potem ste na pravi poti. Tistim, ki študirajo, pa svetujem, da vztrajno delajo in pozorno poslušajo predavanja, saj kar izpustijo, težko nadoknadijo. Pravočasno v roku naj opravljajo svoje študijske obveznosti in tako hitreje pridejo do diplome, ki je cilj za vsakega študenta.

Zakaj naj se študentje odločajo za Abituro?
Prijazni ljudje, predavatelji, ogromno praktičnega znanja, osebje na referatu šole, sodobna oprema v učilnicah, vse na enem mestu, kar je potrebno za uresničitev vaših sanj.

Po čem vam je in vam bo ostala Abitura najbolj v spominu?
Nagradna igra, v kateri nisem zmagal. hehhe. Nagrada je bila brezplačna šolnina za eno leto …. nisem zadel niti tolažilne nagrade – brisače ☹.

Vaši cilji za naprej, ambicije …
Zamenjati trenutno službo in se zaposliti na področju informatike, razviti se na tem področju, pridobiti potrebna znanja in nove izkušnje za nadaljnji razvoj.

Največji poslovni uspeh, na katerega ste ponosni …
Diplomska naloga in vse obveznosti v roku.

Bi za svoj študij ponovno izbrali Abituro?
Vedno.

Bi za konec želeli kaj sporočiti vsem, ki se odločajo za študij na Abituri?
Da naj ne premišljujejo predolgo, ker ura teče tika-taka in diploma vas na koncu študija čaka ?.

Robert Oreškovič, inženir varovanja
diplomiral 2017
zaposlen kot pravosodni policist v centralnem zaporu ZPKZ Dob pri Mirni

Kakšni so vaši spomini na Abituro?
Dejansko so vsi spomini na višjo šolo Abituro dobri, če ne precej odlični, saj sem tu spoznal veliko novih, predvsem pa dobrih ljudi.

Zakaj ste izbrali prav Abituro, ko ste se odločali za svoj študij? Je bila Abitura za vas prava odločitev?
Študij na Abituri ni bila moja prva odločitev, do nje sem prišel preko svojih kolegov, ki so se ravno takrat vpisali in mi svetovali Abituro že zaradi svojih prijetnih izkušenj ob vpisu, kar sem kasneje izkusil tudi sam. Predvsem sem jim zelo hvaležen.

Ste bili s programom in študijem zadovoljni?
Lahko rečem, da več kot zadovoljen, saj mi je bilo pri študiju pomembno to, da je bila vsebina predstavljena skozi oči strokovnjakov, ki so izhajali iz lastnih izkušenj. Predvsem mi je bilo zanimivo, ko so profesorji teorijo podprli z lastnimi dogodki in tako dokazali trditve in potrdili teorijo, ki so jo predavali. Dejansko so vsi profesorji pri predavanjih vključevali svoja videnja, spoznanja in doživljanja skozi lastne izkušnje in jih na ta način tudi predstavili študentom. Ta način predavanj je za študente zelo zanimiv, ob enem pa dosti bolj razumljiv. Tudi način študija kot celota je bil dobro zastavljen, dosegljivi cilji, bistvenega pomena pa je bilo tudi prilagajanje študentom. Za to sem res hvaležen strokovnemu timu Abitura, ki je med študijem upoštevalo in se velikokrat prilagajalo študentom, saj nam je bilo zaradi službenih in drugačnih obveznosti res težko zagotoviti prisotnost na vseh predavanjih.

Katere prednosti ima študij na Abituri?
Predvsem človeški odnos do študentov in prijateljstvo, ki se razvije skozi leta študija. Že ob začetku predavanj se je čutila povezanost študentov in predavateljev, pokazalo se je odlično sodelovanje med predavanji, kjer je tudi predavatelj prisluhnil našim izkušnjam, dopustil je naša mnenja, predvsem pa dovolil kritike in različne poglede ostalih vseh študentov. Posebej mi je bilo všeč, da so predavatelji znali oceniti naše sposobnosti, izkušnje, jih upoštevati, in nam tudi preko svojih praktičnih primerov razložiti teorijo. Kar se tiče prijateljstva, pa je tu osebni stik, ki se je ustvaril v času študija in je prisoten tudi po končanem študiju in bo živel še dolgo. Navezali smo dobre prijateljske vezi tako s sošolci kot s predavatelji, ki verjamem, da nas bodo spremljale še dolgo.

So se vaša pričakovanja od študija na Abituri uresničila?
Da, vsekakor so bila moja pričakovanja dosežena.

Ste na Abituri kaj pogrešali?
Dejansko takrat nisem pogrešal ničesar, zdaj pa mogoče le dobre ljudi.

Vam je znanje, pridobljeno med študijem, koristilo pri delu, prispevalo k uspehu na vaši karierni poti in kako?
Vsekakor je pridobljeno znanje prispevalo pri osebnostni stopnji razgledanosti, mi dalo nove poglede in potrdilo nekaj mojih tez. Prispevalo je k lažjemu, predvsem pa uspešnejšemu izvajanju nalog na področju varnosti in varovanj. Dejansko so vsa znanja, ki jih prejmeš, usvojiš in utrdiš, dobrodošla v življenju. Predvsem pa sem hvaležen predavatelju gospodu Radkoviču, ki je s svojimi pogledi na varnost, uporabo taktike in načrtovanjem varovanja pripomogel k mojemu pogledu in k uspešnejšemu izvajanju nalog pri službi varovanja oseb. Čeprav se samo fizično delo ni spremenilo, je pa usvojeno znanje pripomogel k lažjemu razumevanju nalog, ki jih zahteva služba z izvajanjem varovanja. Znanja iz programa varovanja pa so ne nazadnje koristna tudi v vsakodnevnem življenju in pri varovanju svoje lastnine. Na ta način je študij dal nove poglede in izkušnje tako pri osebnem življenju kot tudi na službenem področju. Ali je pridobljeno znanje prispevalo k moji karieri, težko rečem, je pa vsekakor odprlo možnosti, ki jih bom izkoristil skozi leta.

Kakšno je bilo vaše študijsko, in kakšno obštudijsko življenje?
Samo študijsko obdobje je bilo zahtevno glede razporeditve časa, saj je bilo kar nekaj problemov glede uskladitve vseh dejavnosti. A vesel sem, da se je dalo. Zdaj, po končanem študiju, pa je nastala praznina, a upam, da bo kmalu izginila z novimi opravili.

Imate kakšno anekdoto iz študentskih časov?
Predvsem lepi spomini na srečanje ¨Brucov¨ v Braniborju in na našega Tonija.

Kateri je vaš najljubši spomin na Abituro? … Kaj pa slab?
Dejansko so vsi spomini lepi, slabih ni.

Kaj bi svetovali tistim, ki se danes odločajo za študij (na Abituri), zakaj izbrati Abituro?
Predvsem vsakomur, ki se odloča za študij, srčno priporočam Abituro, saj tu nisi številka, temveč si prijatelj. Človeški odnosi in prijateljstvo, ki nastane skozi leta študija, in pridobljeno znanje strokovnjakov, to je temeljni razlog, zakaj se odločiti za Abituro. Vsi tisti, ki pa že študirate, pa se prepustite toku in uživajte leta študija, ki hitro minejo.

Po čem vam je in vam bo ostala Abitura najbolj v spominu?
Po vezeh, ki sem si jih ustvaril v času študija in prijateljskih odnosih.

Vaši cilji za naprej, ambicije …
Vsekakor bom s študijem nadaljeval, in srčno upam, da bom doživel podobne odnose, kot sem jih na Abituri.

Bi za svoj študij ponovno izbrali Abituro?
Zdaj, ko vem, kako je, 1000-krat JA.

Bi za konec želeli še kaj sporočiti vsem, ki se odločajo za študij na Abituri?
Študij, ki ga nudijo na ABITURI, je študij ljudi z izkušnjami, in ne fanatikov, ki želijo ¨piflanje¨, ljudi, ki govorijo z izkušnjami iz realnimi dogodki. Predvsem pa je bistvo, da nisi številka v sistemu, temveč si človek z imenom in na koncu tudi prijatelj.

Robert Oreškovič - prosti čas

slika za objavoDušan Korene, inženir varovanja
diplomiral 2017
zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve, Policija

Kakšni so vaši spomini na Abituro?
Na Abituro me vežejo lepi spomini, spoznal sem nove ljudi, srečal sem se s številnimi znanimi obrazi prav s področja mojega dela. V veliki meri sem nadgradil znanja, ki mi še kako pridejo prav pri opravljanju svojega poklica.

Kdaj in na podlagi česa ste se odločili za študij na Abituri? Kaj vas je prepričalo?
Pravzaprav sem razmišljal o kakršnem koli študiju. Ravno v tistem trenutku so me spodbudili prijatelji in me nekako »potisnili« v Abituro. Že po prvem obisku referata, ko sta mi Mojca in Marko predstavila študij in vse, kar me je v zvezi s tem zanimalo, je bila odločitev za vpis lažja in spodbude za začetek je bilo ogromno. Odločitev za nadaljevanje študija je bila vsekakor ena boljših odločitev v mojem življenju. S programom in študijem na Abituri sem bil zadovoljen, saj je tematika bogata, raznolika in zanimiva, predvsem tudi zaradi določenega znanja, ki sem ga nadgrajeval in lažje razumel. Predmeti si sledijo eden za drugim in tako tudi izpitni roki, tako da sem s sprotnim delom lahko opravljal vse obveznosti. Tudi sam način študija je bil primeren za nas zaposlene. Predavanja so potekala popoldan ob ugodnih terminih za nas, ki smo imeli obveznosti v službi, urnik pa je tudi bil vnaprej določen, tako da se je z malo prilagajanja in dogovarjanja dalo opraviti vse obveznosti.

So se vaša pričakovanja od študija na Abituri uresničila?
Številne stvari v času mojega študija na Abituri so stekle veliko bolje, kakor sem pričakoval, zadovoljen sem bil res z vsem, kar se je dogajalo, s predmeti, s predavatelji in pa seveda z referatom.

Katere prednosti ima študij na Abituri?
Pristop in odnos do študentov, razumevanje, prijaznost, ustrežljivost, dosegljivost in še marsikaj drugega. Študij je tudi cenovno ugoden. Predavatelji pa so praktiki z veliko začetnico.

Ste na Abituri kaj pogrešali?
Mogoče tortico in kremne rezine. Šala, ker s kavico sem bil postrežen na Abituri kar nekajkrat.

Kakšni so bili vaši odnosi s predavatelji?
S predavatelji sem dobro sodeloval, saj so bili prav vsi dostopni in so razumeli nas študente in naše potrebe. Res, pri njih sem vedno bil deležen razumevanja in odnos je bil pravzaprav zelo spoštljiv, obojestransko.

Ali je Abitura prispevala k uspehu na vaši karierni poti in kako?
Že sama naložba v znanje ni nikoli proč vržen denar. Vsekakor mi znanje pomaga in koristi pri karieri. Res dober občutek je in prijetno je, ko uporabljaš znanja, ki si ga usvojil, in ugotoviš, da lažje in bolje opravljaš delo.

Ali je študij vplival na vašo osebnost in kako?
Mogoče me je malo povrnil na neizživeta študijska leta.

Kakšno je bilo vaše študijsko, in kakšno obštudijsko življenje?
Veliko je bilo lepih trenutkov, veliko novih znanstev. Bilo pa je tudi naporno, saj je zahtevalo dosti odrekanja, učenja, dnevi so bili kratki in čas je tekel bliskovito.

Kaj bi svetovali tistim, ki se danes odločajo za študij na Abituri? … in tistim, ki tam že študirajo?
Tistim, ki oklevajo, odločite se in pojdite na Abituro, tisti, ki pa tam že študirajo, vedo zakaj.

Zakaj naj se študentje odločajo za Abituro?
Dostopnost šole v vseh pogledih, izvrstni predavatelji, občutek osebnega pristopa in cenovno ugoden študij.

Po čem vam je in vam bo ostala Abitura najbolj v spominu?
Po izjemnih ljudeh in življenjsko pravilni odločitvi. Bila je res prijetna izkušnja, ki jo privoščim slehernemu, ki si želi znanje in napredovanje.

Vaši cilji za naprej, ambicije …
Študij nadaljujem naprej na Fakulteti za komercialne in poslovne vede, Varnostni menedžment. Držim se nekako načela: »Kuj železo, dokler je vroče, in pa kjer je volja, je tudi pot.«

Največji poslovni uspeh, na katerega ste ponosni …
Je še pred menoj. Ponosen sem pa na vsak uspeh …

Bi za svoj študij ponovno izbrali Abituro?
Vsekakor bi ponovno izbral Abituro, če bi se moral ponovno odločati, po preživetem pa z največjim veseljem.

Bi za konec želeli kaj sporočiti vsem, ki se odločajo za študij na Abituri?
S samimi pozitivnimi predponami težko opišeš neko stvar ali pojem, vendar vsekakor lahko rečem, da za Abituro ne najdem pripombe. Kdor ima namen tukaj opravljati študij, bo to zagotovo dosegel. Stroka, osebje in sistem so vrhunski, vsekakor pa ima vsak bodoči študent na voljo tudi diplomante, njihove izkušnje, s katerimi bo odločitev lažja.

Zajeta slikaMarjan Pungartnik, ekonomist
diplomiral 2014
trenutno zaposlen kot učitelj v vrtcu, leta 2008 se preselil v New York

Kakšni so vaši spomini na Abituro?
Spomini na Abituro so lepi.

Zakaj ste izbrali prav Abituro, ko ste se odločali za svoj študij? Je bila Abitura za vas prava odločitev?
Za Abituro sem se odločil, ker so izvajali študij/predavanja v popoldanskem času. Po srednji šoli sem šel takoj delat in se potem nisem uspel vpisati v redni študij. Abitura pa mi je omogočila, da sem ob delu istočasno lahko tudi uspešno študiral. Izobrazba mi je bila dostopna kljub zaposlitvi, lahko sem obiskoval vsa predavanja in to je bilo zame zelo pomembno. Ja, tako da lahko rečem, da je bila Abitura prava izbira.

Ste bili s programom in študijem zadovoljni?
Sicer nisem imel posebnih pričakovanj, ker nisem dobro poznal programa, ampak kvaliteta učiteljev in pridobljene izobrazbe je bila nad pričakovanji. S študijskim programom sem bil res zelo zadovoljen.

Katere prednosti ima po vašem študij na Abituri?
Zame osebno je bila največja prednost ta, da sem, glede na to, da sem se preselil v Ameriko, lahko študiral na daljavo oziroma so mi omogočili, da sem opravljal študijske obveznosti v obdobjih, ko sem se vračal v Slovenijo. Na Abituri so bili res pripravljeni prisluhniti mojim potrebam in mi omogočiti dostopnost izobraževanja in opravljanje vseh obveznosti prilagojeno mojim potrebam. Vsekakor pa je pomembno tudi dejstvo, da so mi, kljub nekajletni prekinitvi študija, priznali vse predhodno opravljene obveznosti.

Ste na Abituri kaj pogrešali?
Definitivno sem pogrešal občutek prijateljstva in znanstev, ki ga pridobiš, če si v razredu s sošolci. Ampak za študij na Abituri, med tem, ko sem bival v Ameriki, sem to pač moral žrtvovati.

Kakšen se vam je zdel način dela/študija na šoli?
Glede načina dela nimam nobene pripombe, nasprotno, vse je bilo na zelo visokem nivoju. Komunikacija je bila  odlična, pomoč profesorjev in ostalih zaposlenih brezhibna in vsi so se zelo trudili za končni rezultat šole in nas študentov. Tudi odnosi s predavatelji so bili odlični. Vsi so bili vedno na voljo, zelo spoštljivi in razumevajoči in vedno so bili pripravljeni sodelovati, ko sem jih potrebovali.

Ali je Abitura prispevala k uspehu na vaši karierni poti in kako?
Šola vedno pripomore k uspehu v karieri na tak ali drugačen način. Meni je dala določeno znanje in samozavest, ki mi bo vedno pomagala in prišla še kako prav v prihodnosti in že sedaj mi pride prav. Zaradi pridobljene diplome sem bolj samozavesten in verjamem v svoje zmožnosti. Znanje, ki ga pridobiš pri študiju, je do določene meje vedno v pomoč v življenju.

Kako vam pridobljena izobrazba pomaga pri današnjem delu? Katera znanja vam najbolj koristijo?
Meni so gotovo najbolj prav prišli jeziki, komunikacija in delavne navade, ki jih pri študiju ogromno pridobiš. Tudi določeni aspekti iz ekonomije. Svoje znanje uporabljam pri delu s tujci in v vsakdanjem življenju. Bolje se znajdem tudi na računalniku, vse mi je lažje.

Kakšno je bilo vaše študijsko, in kakšno obštudijsko življenje? Ste skozi študij pridobili tudi kakšna zanimiva znanstva?
Moje življenje se vseskozi vrti okoli dela in zapolnitve prostega časa na najboljši možni način. Rad delam in zato tudi uživam v svoji službi, medtem ko prosti čas preživim z raznimi hobiji … Nikoli mi ni dolgčas in vedno je bilo tako. Poznanstva, seveda, ta pa so vedno dobrodošla in nemalokrat neprecenljiva. Vsi, od ravnateljice, profesorjev in zaposlenih v tajništvu so bili dragoceni in dobrosrčni ljudje, ki so se veselili in mi pomagali k uspehu. Nekatere stike še vedno ohranjam.

Kateri je vaš najljubši spomin na Abituro? … Kaj pa slab?
Veliko je dobrih spominov … nisem pa imel slabih izkušenj. Vse, od vpisa, predavanj, izkušenih profesorjev, vse je bilo na zelo visokem nivoju. Da bi rekel, da imam slabo izkušnjo, to ne, ampak je na trenutke bilo skoraj nevzdržno poleg svoje službe še dokončati študij. Pa verjetno nisem edini, ki se s tem strinja! In tudi s tem, da se trud in trdo delo izplačata.

Kaj bi svetovali tistim, ki se danes odločajo za študij na Abituri? … Ali tistim, ki tam že študirajo?
Nikoli ne obupajte in verjemite vase in v svoje sposobnosti. Spoštujte profesorje in sošolce, ker samo s skupnimi močmi in znanjem lahko prispete do zaželenega cilja.

Zakaj naj se študentje odločajo za Abituro?
Abitura je zakon!!!

Po čem vam je in vam bo ostala Abitura najbolj v spominu?
Abitura mi je dala znanja in samozavesti, ki me spremljata na poti življenja.

Vaši cilji za naprej, ambicije …
Moji cilji so biti uspešen v poslovnem in v osebnem življenju. Voditi uspešen posel z veliko integracije in biti dober do vseh okoli sebe. Pa da bi videl čim več sveta in si nabral mnogo izkušenj.

Največji poslovni uspeh, na katerega ste ponosni …
Živeti samostojno, in znanje, kako ravnati z denarjem, da lahko živim zdrav in kakovosten način življenja.

Bi za svoj študij ponovno izbrali Abituro?
Abitura je bila moja prva izbira in tako bi se tudi v prihodnje odločil, če bi nadaljeval študij.

Bi za konec želeli kaj sporočiti vsem, ki se odločajo za študij na Abituri?
Znanje je moč. Človekova suverenost je v znanju (Francis Bacon). 

Zajeta slika2Valentina Voršnik, ekonomistka
diplomirala 2016
poslovna sekretarka v družinskem podjetju in administratorka v ZD Celje

 
Zakaj ste izbrali prav Abituro, ko ste se odločali za študij? Je bila Abitura za vas prava odločitev?
Moji spomini na Abituro sežejo že nekoliko nazaj, ko sem v letu 2014 tam zaključila srednješolski program Ekonomski tehnik in maturirala. Ker sem imela zelo dobre izkušnje s predavatelji, imeli so res spoštljiv odnos do nas študentov in so kvalitetno podajali znanje, sva se s sošolcem odločila, da nadaljujeva z izobraževanjem in se vpiševa na Abituri še na višjo strokovno šolo;  pa nama ni bilo žal, nasprotno, zelo zadovoljna sva, da sva zaključila tudi ta študij.

Kdaj in na podlagi česa ste se odločili za študij na Abituri? Kaj vas je prepričalo?
Željo po dodatnem znanju in izobrazbi sem čutila že kar nekaj let, posebne okoliščine pa so me prisilile, da sem se po 25 letih ponovno odločila za šolske klopi. Odločitev, da sem se vpisala prav na Abituro, je vsekakor bila prava odločitev, in če bi se še enkrat odločala, bi se odločila enako.  Vedno sem si sicer govorila, da bi bilo potrebno pridobiti višjo izobrazbo, vendar si zaradi vseh obveznosti v službi, zaradi majhnih otrok, obnove hiše in vseh ostalih obveznosti enostavno nisem prej vzela časa. Potem pa je bila izguba službe tista odskočna deska, da sem se odločila za študij. In ni mi žal, da sem izbrala prav Abituro. Prepričala me je ugodna cena študija in možnost plačevanja na več obrokov, vsekakor pa odličen že prvi vtis, ko sem se srečala z zaposlenimi na šoli. V vsem tem času, se pravi štirih leta na srednji in na višji šoli na Abituri, mi ni bilo niti enkrat žal, da sem se odločila za ta korak. Po vsakem uspešno opravljenem izpitu sem bila bolj zadovoljna in navdušena, da zmorem tudi to, sebi dokazati, da zmorem doseči, kar se odločim.

So se vaša pričakovanja od študija na Abituri uresničila?
Moja pričakovanja od študija na Abituri so se uresničila, pa ne samo s tem, da sem si pridobila višjo izobrazbo, nova praktična znanja, jih še nadgradila, spoznala sem tudi nove ljudi, profesorje, sošolce, ki so ostali del mojega življenja tudi sedaj po zaključenem študiju.

Katere prednosti ima študij na Abituri?
Prednost študija na Abituri je v njihovi prilagodljivosti študentom posebej z urnikom, saj predavanja potekajo v popoldanskem času. Dostopnost profesorjev je neprecenljiva, tudi vseh ostalih, ki so zaposleni na šoli, enako njihova zavzetost, da čim bolj pomagajo študentom, da usvojijo potrebna znanja in jih tudi prenesejo v prakso. Vsekakor pa marsikomu veliko pomeni, da so stroški študija najnižji in da jih je možno plačevati na obroke.

Ste na Abituri kaj pogrešali?
Na Abituri nisem pogrešala ničesar, razen svojih sošolcev, takrat ko nismo bili skupaj. Postali smo res pravi prijatelji, tako da je bilo včasih dvakrat tedensko druženje na predavanjih premalo in smo se večkrat po predavanjih dobivali tudi na kakšni pijači ali kavi.

Kakšen se vam je zdel način dela, študija na šoli?
Sam način študija je bil super. Zelo učinkovita je metoda, da smo študenti poslušali samo en predmet, po zaključku le tega se je nadaljeval naslednji predmet, vendar pa smo imeli približno štirinajst dni časa za študij predhodnega predmeta, da smo se lahko resnično dobro pripravili na izpit. Ta metoda mi je zelo ustrezala, saj od predmeta resnično lahko veliko odneseš, ker se istočasno posvečaš samo enemu predmetu, sprotno delo pa zagotavlja dobre rezultate. Če je  preveč predmetov na enkrat, kot je to praksa na drugih fakultetah, in preveliko nalog, se nikakor ne da osredotočiti na vse.

Kakšni pa so bili vaši odnosi s predavatelji?
Imela sem zelo dobre odnose s predavatelji, že prej na srednji šoli so bili vsi zelo zavzeti in odprti za vsa dodatna vprašanja. Tudi vodstvo šole je bilo vedno pripravljeno prisluhnit, pomagati in razrešiti težave. 

Ali je Abitura prispevala k uspehu na vaši karierni poti in kako?
Vsekakor mi je Abitura pomagala, da sem boljša, samozavestnejša in da imam več znanja ter s tem tudi možnost napredovanja na svoji karierni poti. Študij je zelo vplival na mojo osebnost, postala sem bolj samozavesten človek. ker sem samozavest z izgubo službe izgubila, z izgubo službe se počutiš, da nisi dovolj dober, kljub temu, da delaš in se dokazuješ, še vedno to ni dovolj. S pridobitvijo višje izobrazbe pa se mi je samozavest povrnila, saj sem predvsem sebi dokazala, da se z voljo in vztrajnostjo da doseči vse in sem ponosna na sebe.

Kakšno je bilo vaše študijsko, in kakšno obštudijsko življenje?
Moje obštudijsko življenje se je gibalo predvsem doma ob dveh otrocih in družini… Kar se pa tiče študijskega življenja, pa zelo hitro mine. Štiri ure, ki jih prebiješ v krogu predavalnice, profesorja in sošolcev, so bile zelo zanimive, zato so tudi zelo hitro minile in enako hitro so minila tudi študijska leta.

Ste skozi študij pridobili tudi kakšna zanimiva znanstava?
Kar nekaj sošolcev in sošolk nas je, ki se še danes srečujemo. V času študija smo postali nerazdružljivi. Postali smo ne le sošolci, pač pa prijatelji. Vsekakor pa je v današnjem času dobro imeti mrežo poznanstev.

Kateri je vaš najljubši spomin na Abituro? … Kaj pa slab?
Slabih spominov na Abituro nimam. Imeli smo kar nekaj res lepih trenutkov in druženj, med njimi mi bo najbolj ostalo v spominu druženje in strokovna ekskurzija v zapore na Dob, ki smo jo izvedli s sošolci – študenti študijskega programa Varovanje. Ta izlet nas je res vse povezal, z nami so se družili tudi predavatelji in vodstvo šole, direktor ter ravnateljica. Tudi druženje s profesorji in ostalimi študenti na pikniku, ki smo ga organizirali, je bilo nepozabno, kot je bilo nepozabno tudi spoznavno druženje, družabni večer, organiziran vsako leto.

Kaj bi svetovali tistim, ki se danes odločajo za študij na Abituri?
Svetovala bi jim, tistim, ki so že vpisani, naj vztrajajo pri študiju, tistim, ki pa se odločajo kam naprej, da je Abitura vsekakor odlična izbira. Poleg pridobljenega znanja, poznanstev, prijaznih profesorjev, si študentje pridobijo samozavest, odločnost in nove izkušnje.

Zakaj naj se študentje odločajo za Abituro?
Zato, ker je to šola, kjer so študentje resnično pomembni, odnos do njih je spoštljiv in počutijo se cenjene.  

Vaši cilji za naprej, ambicije …
Z uspešnim zaključkom višje strokovne šole sem se že vpisala naprej na fakulteto.

Največji poslovni uspeh, na katerega ste ponosni …
Moj uspeh je, da sem si skozi večletno delovno dobo nabrala različne izkušnje. Zelo sem ponosna, da imam te izkušnje iz različnih smeri, kar mi zelo koristi v življenju.

Bi za svoj študij ponovno izbrali Abituro?
Če bi se še enkrat odločala, bi vsekakor izbrala Abituro.

Bi za konec želeli kaj sporočiti vsem, ki se odločajo za študij na Abituri?
Vztrajanje do konca, z Abituro vam bo uspelo priti do zastavljenega cilja in končnega uspeha.

slika 1Tatjana Klemenčič Cvahte, ekonomistka
diplomirala 2016
zaposlena kot komercialistka v izvoznem oddelku v Tovarni olja GEA d. d.

Kakšni so vaši spomini na Abituro?
Moji spomini na Abituro so zelo lepi, spoznala sem nove prijatelje, skupaj smo spodbujali eden drugega pri študiju, se družili in delili dobre in slabe dneve, res lepi spomini.

Kdaj in na podlagi česa ste se odločili za študij na Abituri? Kaj vas je prepričalo? Je bila Abitura za vas prava odločitev?
Za nadaljevanje izobraževanja sem se odločala že kar zadnjih pet let, ampak sem vedno odlašala in dajala prednost le družini. V podjetju, kjer sem zaposlena, pa sem v tem času ravno zamenjala delovno mesto, za katerega je bilo priporočljivo pridobiti višjo izobrazbo, in to me je posebej spodbudilo. Ko sem pridobila vse informacije, pa mi je bilo zelo pomembno dejstvo, da ima Abitura posluh za zaposlene, kar je bilo že tudi potrjeno. Za Abituro sva se skupaj odločili s sodelavko Klavdijo, ki je Abituro že poznala in mi jo je tudi priporočala, odločitev potem pa je bila skupna. Torej sem po dvajsetih letih ponovno sedla v šolske klopi. Z izbranim študijem in programom sem bila zelo zadovoljna, saj sem si pridobila nova znanja, spoznala novosti, ki so se pojavile na tujih trgih, spoznala sem,kje si pridobiti določene informacije, skratka razširila sem svoja znanja, ki so mi na delovnem mestu takoj prišla prav.

So se vaša pričakovanja od študija na Abituri uresničila?
Abitura je uresničila vsa moja pričakovanja, ki sem jih imela pred študijem.

Katere prednosti ima študij na Abituri?
Dostopnost, prijaznost, trud in razumevanje predavateljev, dostopnost študijskega gradiva, moderno urejene predavalnice, vedno nasmejana in pripravljena pomagati Mojca in Marko v referatu …

Ste na Abituri kaj pogrešali?
Ne ničesar nisem pogrešala.

Kakšen se vam je zdel način dela/študija na šoli?
Odgovarjal mi je način predavanj po posameznih predmetih in potem izpit, ki je sledil. Dosti je bilo seminarskih nalog, predstavitev in samostojnega dela, kar me je naučilo sodelovanja v skupini, komuniciranja in javnega nastopanja in to mi zelo prav pride.

Kakšni pa so bili vaši odnosi s predavatelji?
Moram reči, da zelo dobri, vsi, ki predavajo na Abituri, so strokovnjaki na svojem področju in so nam želeli predmet čim bolje približati tudi z nazornimi primeri iz prakse, pogosto so v predavanja vnesli tudi sproščenost, smeh, dosti je bilo timskega dela, na koncu pa so v zameno vsekakor vztrajali pri našem znanju. Pri pisanju diplomske naloge pa sem imela veliko pomoč v mentorici mag. Zdenki Grlica, ki mi je svetovala, mi pomagala z nasveti in me spodbujala, tako da sem takoj po zaključenih izpitih tudi diplomirala.

Ali je Abitura prispevala k uspehu na vaši karierni poti in kako?
Pridobila sem želeno izobrazbo, ki sem si jo zadala in je bila tudi zahtevana za napredovanje na delovnem mestu, in v zastavljenem času sem tudi diplomirala. Ker veliko delam z ljudmi, mi zelo prav pride znanja na področju komunikacije, vodenja sestankov, poslovni bonton, reagiranje v določenih neugodnih situacijah, tudi novosti poslovanja na tujih trgih … Študij je tudi sicer vplival name, saj vsekakor postaneš samozavestnejši, pri delu v službi imaš večjo motivacijo, trudiš se uspeti, vidiš zadani cilj, čutiš notranje zadovoljstvo in na koncu veliko veselje, ko ti uspe diplomirati. To je neprecenljiva izkušnja.

Kako vam pridobljena izobrazba pomaga pri današnjem delu? Katera znanja so vam najbolj koristila?
Ker delam v izvoznem oddelku, mi najbolj koristijo tudi znanja iz tega področja, prodaja na tujih trgih, spremljanje novosti v tujini, osnove marketinga in osnove finančnega poslovanja, tudi diplomsko delo se je nanašalo na temo o tujih trgih.

Kakšno pa je bilo vaše študijsko, in kakšno obštudijsko življenje?
Če se res odločiš za študij in sproti opravljaš obveznosti, ni problemov. Res pa je, da sem se morala dosti usklajevati s službo in družino. Imela sem podporo družine in prijateljev, ki so me razumeli in me spodbujali pri študiju, kar mi je res veliko pomenilo. S sodelavko Klavdijo sva hodili skupaj na predavanja in si pridobili nova poznanstva in prijatelje. Veliko smo se tudi zabavali, si pomagali pri učenju, po izpitih obvezno šli na pijačo in si vzeli čas zase, kar je bilo enkratno. Prijateljstva pa so ostala, saj se še zdaj pokličemo in se dobimo na kakšni kavi.

Imate kakšno anekdoto iz študentskih časov?
Jaz sem bila poznana, da sem imela v torbici vedno bombone, žvečilne, čokoladice in sem skrbela, da nam ni preveč sladkor padel … Sredi predavanja mi je sošolec pokazal, da nekaj potrebuje, sedel pa je tri klopi pred mano in ga nisem razumela. No, na koncu sva se sporazumela in mi je poslal sms sporočilo, naj odprem Sport Billy torbico (smeh). V tistih okoliščinah takrat je bilo to res smešno.

Kateri je vaš najljubši spomin na Abituro? … Kaj pa slab?
Slabih spominov na Abituro nimam, so sami lepi, pa čeprav je bilo včasih tudi težko. Imeli smo veliko res lepih trenutkov in druženj, med njimi mi bodo najbolj ostali v spominu druženje in strokovna ekskurzija v zapor na Dob, ki smo jo izvedli tako, da je bila zanimiva za študente vseh študijskih programov na Abituri in nas je vse povezala. Z nami so se družili tudi predavatelji in direktor  Abiture g. Andrej Geršak in ravnateljica ga. Breda Perčič.  Tudi druženje s profesorji in študenti na pikniku, ki smo ga organizirali študenti, je bil nepozaben. Največjo zaslugo je imela Arina, ki je prevzela vso organizacijo in še skuhala res dober bograč za vse nas. Nepozabno pa je bilo tudi spoznavno druženje, družabni večer, ki ga je organizirala Abitura. Pa še kaj bi se našlo lepih spominov na Abituro.

Kaj bi svetovali tistim, ki se danes odločajo za študij na Abituri?
Vsekakor bi jim svetovala, naj se odločijo za študij na Abituri, ker si bodo pridobili pričakovano  znanje, ki jim bo v pomoč pri zaposlitvi ali pa pri napredovanju v službi. Pridobili bodo znanje, samozavest, odločnost in nova prijateljstva. Abitura prisluhne in je prijazna do študentov.

Po čem vam je in vam bo ostala Abitura najbolj v spominu?
Po druženju, prijateljstvu in lepih spominih, ki so se kar prehitro končali.

Vaši cilji za naprej, ambicije …
Abitura mi je bila odskočna deska za nadaljevanje študija.

Največji poslovni uspeh, na katerega ste ponosni …
Da si lahko s poslovnimi partnerji tudi dober prijatelj.

Bi za svoj študij ponovno izbrali Abituro?
Študij na Abituri bi ponovno izbrala.

Bi za konec želeli kaj sporočiti vsem, ki se odločajo za študij na Abituri?
Z natančno zastavljenim ciljem, vztrajnostjo in vpisom na Abituro je uspeh zagotovljen.


_DSC7083_1Niko Vihar, ekonomist
diplomiral 2016
direktor podjetja D. J. DON, Mednarodna trgovina in storitve, d. o. o.

Kakšni so vaši spomini na Abituro?
Najlepši, na nek način. Če bi želel katero obdobje svojega življenja ponoviti, bi bilo to obdobje, ko sem bil na Abituri. Ti časi so bili izjemni, ker sem tam spoznal veliko ljudi, s katerimi se slišimo in dobivamo še danes.  Pridobil sem znanje, za katerega sem na samem predavanju mislil, da ga ne bom nikoli potreboval, zdaj v praksi pa mi pride še kako prav.

Zakaj ste izbrali prav Abituro, ko ste se odločali za svoj študij? Je bila to za vas prava odločitev?
Odkrito povedano, sem za  Abituro slišal po radiju, in ker me je dajala radovednost, sem se oglasil pri njih v referatu, kjer sem dobil vse informacije, ki so me zanimale. Ker večino dneva preživim v službi, me je najbolj navdušila prilagodljivost študentom, ki so zaposleni. Zdaj, ko sem diplomiral, lahko samo potrdim, da v kolikor bi še enkrat izbiral študij, bi se prav gotovo ponovno odločil za Abituro.

Ste bili s programom in študijem zadovoljni?
Dostikrat sem se med študijem oziroma med predavanjem vprašal, zakaj bi rabil pa tole znati? Kaj mi bo pa to koristilo? Vendar zdaj vidim, da je program res izpiljen tako, da je uporaben ne samo v službi, ampak tudi v zasebnem življenju. Tako da so se moja pričakovanja od študija na Abituri popolnoma uresničila?

Katere prednosti ima študij na Abituri?
Super profesorji, prilagodljivost, razumevanje in seveda super, super referat, brez katerega bi si danes Abituro težko predstavljal.

Ste na Abituri kaj pogrešali?
Koš za smeti v predavalnici … ?

Ali je Abitura prispevala k uspehu na vaši karierni poti in kako?
Da bi prispevala k uspehu direktno, to ne, mi pa pomaga, da dosti lažje opravljam svoje delo.

Kakšno je bilo vaše študijsko, in kakšno obštudijsko življenje?
Pestro in še enkrat pestro. Služba, ki mi  vzame večino dneva, predavanja, ki so zahtevala zbranost, in seveda družina, ki pa je bila vedno na prvem mestu. Vendar z dobro organizacijo, ki se je seveda med drugimi tudi naučiš na Abituri, je vse to šlo.

Kaj bi svetovali tistim, ki se danes odločajo za študij na Abituri?
Res je mogoče na začetku veliko negotovosti, vendar pot nadaljuješ, ko narediš korak, in tako naprej, zato vam svetujem, naredite ta korak, saj je to naložba v vaše življenje. Skupaj z Abituro bo pa ta korak dosti bolj lahkoten in nepozaben.

Bi za svoj študij ponovno izbrali Abituro?
Z največjim veseljem.

 

Zajeta slikaDušan Zaplatar, inženir varovanja
diplomiral 2016
zaposlen kot komandir oddelka v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni

Kakšni so vaši spomini na Abituro?
Na Abituro imam lepe spomine. Spoznal sem nove ljudi, dobil nove prijatelje in pridobil ogromno novega znanja.

Zakaj ste izbrali prav Abituro, ko ste se odločali za študij? Je bila Abitura za vas prava odločitev?
Za Abituro mi je povedal sodelavec, s katerim sva se tudi skupaj vpisala na študij. Najprej naju je pritegnila predvsem višina šolnine, ki je bila najnižja glede na primerljive šole, skozi predavanja pa sem ugotovil, da je tudi po vsebini Abitura zame najboljša odločitev. Za študij na Abituri sem se odločil takoj po informativnem pogovoru. Pohvalil bi Mojco in Markota iz referata, ki sta študij predstavila tako, da sploh več ne razmišljaš, da se ne bi vpisal. Bil sem izredno zadovoljen s programom, ki je res zanimiv. Imel sem sicer to srečo, da sem določene stvari že poznal iz prakse in mi je bilo pri študiju včasih lažje, pri določenih vsebinah  pa se je pač bilo treba bolj potruditi, vendar je kar šlo.

So se vaša pričakovanja od študija na Abituri uresničila?
Vsa pričakovanja so se mi uresničila, malo pa sem bil tudi prijetno presenečen, saj so bile nekatere stvari celo boljše, kot so nam bile predstavljene.

Kako bi ocenili način dela na Abituri?
Način dela je dober. Mogoče je malo preveč seminarskih nalog, ampak tudi to ni problem. Sama predavanja niso dolgočasna, nasprotno, so zanimiva, saj jih je večina povezanih s prakso, zato čas kar hitro beži. Tudi s predavatelji sem imel dobre odnose, predvsem s profesorjem Mušinovičem in profesorjem Radkovičem. Oba na začetku izgledata stroga, vendar ko ju spoznaš, vidiš, da sta iz pravega testa, vedno sta pripravljena pomagati.

Ste na Abituri kaj pogrešali?
Popolnoma nič.

Ali je Abitura prispevala k uspehu na vaši karierni poti?
Ko sem zaključil študij na Abituri in diplomiral, je šla moja karierna pot strmo navzgor, tako da sem popolnoma zadovoljen, še več – presrečen. Seveda ti tudi vsako znanje, ki ga pridobiš, pri delu koristi. Znanja pa ti tako ali tako nihče ne more vzeti. Sedaj po napredovanju opravljam lažje delo kot prej in v bolj ugodnem delovnem času.

Ali lahko rečete, da je študij vplival tudi na vašo osebnost?
Na mojo osebnost ravno ne, mogoče malo, saj sem se po štiriindvajsetih letih spet vrnil v »šolske« klopi in mi je malo »udarilo na otročje«. Kar pa je dobro, mi ni žal.

Kakšno pa je bilo vaše študijsko, in kakšno obštudijsko življenje?
Študijsko življenje je bilo na trenutke kar naporno, saj sem imel do Celja eno uro vožnje. Takoj po službi sem se odpravil na predavanje in se vrnil v poznih večernih urah, zjutraj pa spet služba itd. Imel sem srečo, da nas je na Abituri študiralo šest sodelavcev, tako da smo priganjali eden drugega. Če bi bil na študiju sam, bi ga mogoče tudi zapustil.

Ste skozi študij pridobili tudi kakšna zanimiva poznanstva?
Novih poznanstev in prijateljev sem pridobil veliko. Spoznal sem ogromno ljudi iz programa, ki sem ga študiral, pa tudi iz ostalih programov.

Imate kakšno anekdoto iz študentskih časov?
Hja … (smeh)

Kateri je vaš najljubši spomin na Abituro? In kateri slab?
Najljubši spomin na Abituro je seveda diploma, pa tudi ekskurzija, piknik … pa vsekakor tudi ljudje – prijazni zaposleni, dobri sošolci in predavatelji … Slabih spominov pa ni, mogoče je bil kakšen slab dan, vendar je to že pozabljeno.

Zakaj naj se študentje odločajo za Abituro?
Zato, ker so tam zaposleni prijazni ljudje, ki so te vedno pripravljeni razumeti in ti pomagati. Spoznaš nove ljudi, pridobiš nove prijatelje in znanje. Ob njih imajo vse pogoje da dokončajo študij in da ne obupajo.

Vaši cilji za naprej, ambicije?
Po enoletni pavzi bo v jeseni potrebno vpisati kakšno visoko šolo.

Največji poslovni uspeh, na katerega ste ponosni?
Moj največji poslovni uspeh, na katerega sem ponosen, je ta, da sem z  delom in študijem od pravosodnega policista napredoval do komandirja oddelka.

Bi za svoj študij ponovno izbrali Abituro?
Vedno.

Bi za konec želeli kaj sporočiti vsem, ki se še odločajo za študij na Abituri?
Naj jih ne bo strah, naj se odločijo, poskusijo, in videli bodo, da bo šlo.

 

Slika fbMatjaž Zaplatar, inženir varovanja
diplomiral 2016
zaposlen kot pravosodni policist – vodja izmene v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni

Kakšni so vaši spomini na Abituro?
Ob vpisu na Abituro sem imel mešane občutke, predvsem pa sem čutil strah, če bom zaradi zahtevnosti snovi in časovne stiske zmogel v rednem roku opravljati vse obveznosti do šole. Kasneje se je izkazalo, da se da z dobro organizacijo vse nadomestiti.

Zakaj ste izbrali prav Abituro, ko ste se odločali za svoj študij? Je bila Abitura za vas prava odločitev?
Na Abituro se nas je vpisalo kar šest sodelavcev, čeprav nam s sedežem v Celju ni bila ravno najbližja. Nas pa je pritegnil zanimiv program, oziroma predmetnik, pa seveda uvodni razgovor z zaposlenima v referatu šole, z Mojco in Markom, ki sta s svojo strokovnostjo in natančnim ter odličnim poznavanjem tako programa kot ostalih pogojev delovala nadvse prepričljivo in kredibilno. Znala sta nas na pravi način informirati in motivirati k nadaljnji odločitvi. Nedvomno je bila izbira šole za nadaljnje izobraževanje prava odločitev.

Ste bili s programom in študijem zadovoljni?
Moram reči, da sem bil po informacijah ostalih študentov iz drugih šol, ki so ponujale podobne programe, prijetno presenečen nad uigranostjo tima šole, tako predavateljev, referata, kot tudi vodstva šole, kar je vsekakor bistveno prispevalo k samemu študiju, rezultatom in tudi dobremu počutju na šoli.

So se vaša pričakovanja od študija na Abituri uresničila?
Da. Nedvomno sem veliko pričakoval in to tudi dobil.

Katere prednosti ima študij na Abituri?
Poleg ostalih prednosti je bilo meni osebno zelo pomembno, da je bil urnik predavanj na začetku določen in da se termini niso kaj dosti spreminjali, če pa so se že, je bilo vse pravočasno javljeno, saj sem bil časovno zaradi drugih obveznosti (služba, družina, delo doma …) s časom precej na tesnem.

Ste na Abituri kaj pogrešali?
Da. Nedvomno več neformalnega druženja. Priporočal bi v prihodnje, da organizirate spoznavni večer na začetku šolanja nove generacije, saj je po takih večerih, kot smo ga imeli mi, sodelovanje med študenti nedvomno boljše. (Pa na take večere povabite še višje letnike, da prenesejo svoje izkušnje mlajšim, ha,ha).

Kakšen se vam je zdel način dela/študija na šoli?
Zelo zanimiv. Nisem pogrešal kakih dodatnih ekskurzij (verjetno zato, ker pripadam malo starejši generaciji študentov), saj so nam predavatelji v dovolj veliki meri predstavili svoje delo v organizacijah, v katerih so bili zaposleni.

Kakšni so bili vaši odnosi s predavatelji?
Odnosi s predavatelji so bili zelo dobri. Verjetno gre del tega uspešnega sodelovanja pripisati tudi našemu zanimanju za posamezen predmet in resnosti, ki smo jo študenti pokazali med predavanji.

Ali je Abitura prispevala k uspehu na vaši karierni poti in ali se je po diplomi vaše delo kaj spremenilo?
Nedvomno je izobrazba, ki sem jo pridobil na Abituri, pomembna zame, saj sem že po dobrem mesecu po diplomi zasedel višje delovno mesto. Z nastopom novega delovnega mesta pa je moje delo dobilo nove razsežnosti, tako da je dela z ljudmi še več, predvsem na področju organizacije dela. Pridobljena izobrazba mi pri delu vsekakor pomaga, najbolj mi koristijo znanja, ki sem jih pridobil na predavanjih, in sicer na področju varnosti in psihološkem pristopu k posameznemu problemu. In kljub že kar nekajletnim izkušnjam se vedno najde nek drug, nov pristop k težavam, katerih pa v naši stroki ne manjka (predvsem na varnostnem in psihološkem področju). Kljub zamenjavi delovnega mesta pa se še vedno dokaj dobro počutim med sodelavci.

Ali je študij vplival na vašo osebnost in kako?
O spremembi osebnosti bi težko govoril (bi morali vprašati druge, ki se gibljejo v moji bližini), je pa tovrstna izkušnja nedvomno dobrodošla v smislu osebne rasti in zagona, ki ga človek občasno potrebuje, da ne zapade v malodušje.

Kakšno je bilo vaše študijsko in kakšno obštudijsko življenje?
Dokaj pestro. Poleg vseh obveznosti sem moral del svojega časa (ne prostega, ker ga skorajda nimam) prerazporediti in organizirati drugače.

Ste skozi študij pridobili tudi kakšna zanimiva poznanstava?
Seveda sem še vedno v stiku z nekaterimi sošolci.

Imate kakšno anekdoto iz študentskih časov?
Težko bi sedaj na hitro kaj izpostavil, spet študiram in še kar nimam časa.

Kateri je vaš najljubši spomin na Abituro? … Kaj pa slab?
Moj odgovor je enak prejšnjemu. Aha, mogoče zelo lep spomin na spoznavni večer v Braniboru v Celju. Bilo je super.

Kaj bi svetovali tistim, ki se danes odločajo za študij na Abituri?
Človek mora vedno gledati naprej. Najslabše, kar se lahko človeku zgodi, je, poleg bolezni, da zapade v malodušje, naveličanost, v monoton način življenja. Novi izzivi in občutek, da si sposoben nekaj več, je neprecenljiv.

Zakaj naj se študentje odločajo za Abituro?
Ne poslušajte kritik študentov na račun neorganiziranosti tovrstnih šol, vpišite se na Abituro in presenečeni boste, (to bi bil lahko vaš slogan ha, ha).

Po čem vam je in vam bo ostala Abitura najbolj v spominu?
Bogata in prijetna izkušnja, katere večina ljudi ne bo nikoli spoznala.

Vaši cilji za naprej, ambicije …
Mesec dni po diplomiranju sem se vpisal na FKPV – Fakulteto za komercialne in poslovne vede – v program Varnostni menedžment. Ambicije so …

Bi za svoj študij ponovno izbrali Abituro?
Gotovo, samo če bi se dalo nekaj let prej.

Bi za konec želeli kaj sporočiti vsem, ki se odločajo za študij na Abituri?
Če vas mogoče s svojo strokovnostjo in individualno obravnavo, ki ste jo deležni v referatu šole, še niso prepričali, pozanimajte se pri katerem bivšem študentu Abiture, odločitev je na dlani. Na naslednjem roku za vpis boste gotovo poleg.

 

OžirDamjan Ožir, ekonomist
diplomiral 2016
zaposlen v prodaji AC, d. o. o., trgovini z rezervnimi deli, Šempeter v Savinjski dolini

Kakšni so vaši spomini na Abituro?
Moji spomini na Abituro so najlepši in bodo gotovo takšni ostali. Na Abituri sem diplomiral, pridobil nova znanja, spoznal nove prijatelje. Abiture se bom vedno spominjal po dobrih in lepih stvareh, ki sem jih tam doživel. Z veseljem sem odhajal na predavanja, saj so profesorji širili svoje znanje na nas, v referatu šole pa sta nam zmeraj pomagala Mojca in Marko, ki sta svoje delo opravljala vestno in z veliko dobre volje, kar pozitivno vpliva na ugled in klimo naše Abiture!! Se pravi o Abituri res najlepši spomini.

Zakaj ste izbrali prav Abituro, ko ste se odločali za študij? Je bila Abitura prava odločitev?  
Za Abituro sem se odločil zaradi priporočil znancev in dobre predstavitve na informativnem dnevu. Želel sem diplomirati, vedel pa sem že, kako poteka delo na Abituri. Zanj sem se odločil takoj po maturi, ki sem jo prav tako opravljal na Abituri. Odločitev je bila lahka, saj sem že imel same dobre izkušnje. Poznal sem delo, programe, predavatelje, tudi bližina šole in popoldanska predavanja so prispevala k lažji odločitvi. Za nadaljevanje študija sem se odločil kar kmalu po maturi in odločitev za študij na Abituri je bila prava odločitev.

Ste bili s programom in študijem, načinom dela, zadovoljni?
S programom in študijem sem bil zelo zadovoljen, saj je bilo vse na visoki profesionalni ravni. Programi so naravnani tako, da zajemajo vsa pomembna področja v sodobnem poslovnem svetu. Zelo mi je bilo všeč, da smo postopoma prehajali iz modula v modul. Tako sem lahko bil povsem osredotočen na le en predmet in se tako tudi bolje pripravil na izpit. Tak način dela je za študente tudi bistveno lažji, kot poslušati več predmetov hkrati. Predavatelji so nam bili dosegljivi na mejlih, tako da si se ob kakšnem nerazumevanju snovi ali nejasnosti glede seminarske naloge lahko kadarkoli obrnil na njih. Tudi odnosi s predavatelji so bili pristni, dobri, in v dobrem spominu mi bodo ostali prav vsi, s katerimi sem sodeloval. Delo opravljajo profesionalno, so pa tudi razumevajoči, in razumejo in upoštevajo, da se zaradi službenih obveznosti ne moreš udeležit vseh predavanj. Zato so učne vsebine dostopne v e-učilnici in urejene tako, da res lahko usvoji predpisana znanja.

So se vaša pričakovanja od študija na Abituri uresničila?  
Moja pričakovanja od študija so se v celoti uresničila, včasih celo presegla. Pričakoval sem, da bom pridobil nova znanja in veščine. Izboljšal pa sem tudi samopodobo, utrdil  samozavesten nastop in se navadil delati v skupini za skupni končni cilj.

Katere prednosti ima po vašem študij na Abituri?
Prednosti študija na Abituri je kar nekaj: to so različni študijski program, različni moduli, super predavatelji, prijazno in strokovno osebje v tajništvu, obročno odplačevanje šolnine, ki je tudi sprejemljiva, mislim da najnižja, zunajšolske dejavnosti (pikniki, strokovne ekskurzije, brucovanja …), brezplačna predavanja gostujočih predavateljev (retorika).

Ste na Abituri kaj pogrešali?
Med študijem na Abituri nisem pogrešal prav nobene stvari.

Ali je Abitura prispevala k uspehu na vaši karierni poti in kako?
Abitura mi je omogočila pridobitev višje izobrazbe, zamenjal sem službo, pridobil sem na samozavesti in seveda dobil veliko novih znanj in izkušenj s področja prodaje, komuniciranja s strankami, spoznal sem nove prijeme pri delu v trgovini. Napredoval sem tako na osebni ravni kot tudi na strokovni. Navezal sem veliko stikov in jih tudi ohranjam.

Se je po diplomi vaše delo kaj spremenilo?
Vsekakor svoje znanje, pridobljeno med študijem na Abituri, sedaj prenašam tudi na delo v službi. Glede na to, da sem v službi vsakodnevno v stiku s strankami, lahko uporabljam pridobljeno znanje s prav vseh področij, z nabave, prodaje, poslovnega komuniciranja, informatike, logistike in trženja in tudi tuji jeziki pridejo prav. Koristijo mi vsa znanja, ki sem jih pridobil, saj se pri delu vsak dan srečujem z različnimi izzivi  in različnimi težavami.

Kakšno je bilo vaše študijsko, in kakšno obštudijsko življenje?
Študijsko smo bili sošolci zelo povezani med seboj, posojali smo si zapiske in si pomagali, ko je kdo naletel na težavo. Po izpitu pa smo skrbeli za dobro tradicijo, da smo za vsak dosežen uspeh šli skupaj na pijačo. Posebej pa mi bo ostala v spominu, gotovo tudi vsem sošolcem, strokovna ekskurzija, na kateri smo si poleg vrste zanimivosti ogledali zapor na Dobu.

Kateri je vaš najljubši spomin na Abituro?
Veliko je lepih spominov, tako da bi izpostavil morda le zagovor svoje diplomske naloge. Zagovor diplomske naloge je vsekakor dogodek, ki ti za zmeraj ostane v spominu. Je tudi krona dveletnega študija, volje, truda, časa, odrekanja. Diplomska naloga pa je tudi preslikava vseh znanj, teoretičnih in praktičnih, ki si jih pridobil med študijem. Zagovor diplomske naloge sem doživljal s ponosom, brez treme in z najlepšimi občutki. Tudi nagovor predavateljev pred zagovorom in po njem je takšen, da ti samo utrdi ponos in potrdi pravilno odločitev za študij. Kaj pa slab spomin? Slabih spominov na Abituro res nimam.

Po čem vam je in vam bo ostala Abitura najbolj v spominu?
Po res pristnih, dobrih in toplih človeških odnosi med vsemi vpetimi v delo na Abituri.

Vaši cilji za naprej, ambicije?
Napredovati  na strokovni in osebni ravni še naprej …

Največji poslovni uspeh, na katerega ste ponosni?
Največji poslovni uspeh me še čaka.

Bi za svoj študij ponovno izbrali Abituro?
Ja, ko se bom odločil za nadaljevanje študija, bom odšel na Abituro …

Bi za konec želeli kaj sporočiti vsem, ki se še odločajo za študij na Abituri?
Odločite se, ne razmišljajte, ne oklevajte in čim prej vpišite študij na Abituri, pridobili boste višjo izobrazbo, nova znanja, napredovali boste tako strokovno, kot tudi osebnostno. Zagotovljeni so vam strokovni program, super predavatelji, prijazno in ustrežljivo osebje, obročno odplačevanje šolnine, popoldanska predavanja, učna snov, dosegljiva na spletni učilnici …   Ne razmišljajte, čim prej na Abituro!!  Abituri pa čestitam za 25 uspešnih let, za veliko število diplomantov različnih smeri, obenem pa ji želim še veliko uspešnih let, veliko število diplomantov tudi v prihodnje in ostanite na tej dobri poti, ki ste jo dobro in uspešno zastavili!!

Slika za objavo2Darja Pačnik, ekonomistka
diplomirala 2016
zaposlena v tajništvu in računovodstvu na Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž

Kdaj in na podlagi česa ste se odločili za študij na Abituri? Kaj vas je prepričalo?
Za študij sem se odločila zato, ker je na mojem službenem mestu prišlo do reorganizacijskih sprememb. Ponujeno mi je bilo novo odgovornejše delovno mesto računovodkinje na Osnovni šoli z dvema oddelkoma vrtca. Cilj moje prerazporeditve je bil, da bo ravnateljica lažje spremljala delo in bolje razumela finančno računovodsko poslovanje in da bo imela sprotne informacije, ki ji bodo služile za pravilne odločitve in posledično za uspešnejše vodenje šole.

Sledila sem tudi Kodeksu računovodskih načel, ki navaja pomembnost izobraževanja in najmanj višješolsko izobrazbo. Za pridobitev novega delovnega mesta z nazivom računovodkinja zaradi preteklih izkušenj, ki sem jih že pridobila na delovnem mestu knjigovodkinje, ni bila pogoj pridobljena VI. stopnja izobrazbe, sama pri sebi pa sem vedela, da nisem dovolj izobražena, da mi manjkajo teoretična znanja, ki so podlaga, da lahko postanem uspešna in predvsem zaupanja vredna in zanesljiva računovodkinja. Ni mi bilo dovolj samo nekajletna praksa v knjigovodstvu in dokončana srednješolska izobrazba. Zavedela sem se, da kljub dotedanjim znanjem, veščinami in zavzetostji nisem dovolj strokovna za vodenje finančnega računovodstva na šoli. Ravnateljica je vame sicer zaupala, ampak jaz vase nisem. In ko pa sem se odločila za pot nadaljnjega izobraževanja, me je podprla.

Tako sem obiskala višjo šolo Abituro, kjer me je sprejela referentka Mojca Novak. Predstavila mi je vsak računovodski predmet posebej in mi povedala, kje bom pridobila tudi ostala pomembna znanja, kot so recimo informacijska znanja. Takoj sem vedela, da je to točno to, kar potrebujem. Tistega jesenskega dne leta 2013 me je osebno sprejela tudi dr. Tatjana Dolinšek in me dodatno spodbudila in motivirala.

Danes ravnateljica verjame vame brezpogojno. In tudi jaz verjamem vase. Vsak podatek, vsaka informacija pride iz mene v prepričanju, da je prav, zadaj ni več dvomov in negotovosti. Če pa česa ne razumem oziroma nimam dovolj informacij, vem, kam in kako vprašati. Branje uradnih listov in strokovnih revij ni več področje, ki bi mi bilo nerazumljivo in nedostopno. Abitura me je vodila tudi po tej poti, kako brati in razumeti zakonodajna področja.

Ste bili s programom in študijem zadovoljni?
Ker veljajo na mojem delovnem mestu standardi in normativi za zaposlene v javnem sektorju, sem na svojem delovnem mestu zaposlena v deležu računovodkinje in v deležu poslovne sekretarke. Tako je moje delovno področje zelo široko in zahtevno. Potrebno je veliko znanja na podlagi nujno potrebne teorije in ta znanja in tudi kompetence sem nedvomno pri študiju pridobila. Preglednost oddanih podatkov je zdaj boljša, saj so znanja bogatejša kot pred študijem. Študij pa mi je dal znanja tudi za učinkovito opravljanje nalog poslovne sekretarke.

Ali je Abitura prispevala k uspehu na vaši karierni poti in kako?
Vsekakor. Mnoga računovodsko knjigovodska dela so v zadnjih letih postala močno razširjena in zahtevajo ogromno dodatnega, pravilnega in logičnega presojanja za pravilno pripravljena poročila, računovodske izkaze in analize. Zdaj mnogo lažje sledim naglemu razvoju in posodabljanju računovodskih. Finančno računovodsko poslovanje poteka preglednejše, z veliko dodatnimi analizami in poročanji, ki so pripomoček pri odločanju o sofinanciranju naše vzgojno izobraževalne dejavnosti ustanoviteljici Občini Sevnica in Ministerstvu za izobraževanje, znanost in šport. Abitura mi je dala teoretično in praktično podlago, iz katere izhajajo vsi podatki in informacije za omenjene inštitucije.

Kakšni so bili vaši odnosi s predavatelji?
Že na prvih predavanjih sem spoznala, da imajo profesorji bogata znanja na računovodskem področju in tudi na vseh ostalih ekonomskih področjih, kar me je zelo spodbujalo. V pogovorih in diskusijah s kateregakoli strokovnega področja profesorji nikoli niso ostali brez odgovora. Zato ne le, da sem od njih črpala teoretična znanja in tudi kako le ta prenesti v prakso, tudi moja samopodoba je bila vsak dan boljša. Profesorji so bili vedno pripravljeni pomagati. Preko elektronske pošte so nudili dragoceno pomoč, podajali napotke, obrazložitve, dajali spodbudo in bili tudi izven predavanj res vedno dostopni.

Zakaj naj se študentje odločajo za Abituro?
Med predavanji profesorji delijo s študenti tudi svoje lastne izkušnje in prijeme, ki niso napisani v nobenem gradivu.

Se je po diplomi vaše delo kaj spremenilo?
Nedvomno. Ustanoviteljica Občina Sevnica mi je že večkrat poslala sporočilo, da so moji podatki razumljivo podani in pregledni. In to je potrditev, ko skupaj s pridobljeno izobrazbo začutiš tudi lastno vrednost. Hkrati pa se začneš bolj zavedat, da si vendarle del pomembne celice, del sistema, ki mu sooblikuješ rezultate, podajaš informacije, ki so na nivoju države izredno pomembne. Vsak dan delam na dveh delovnih mestih in se zavedam, da bi že ena sama nepremišljena poteza lahko ogrozila poslovanje in finančni obstoj naše šole. Zato je pomembna izobrazba, pridobljena teoretična in praktična znanja, da verjameš vase in zaupaš v svoje delo. Včasih sem bila pod velikim stresom zaradi revizijske službe. Zdaj je drugače. Z veseljem jih pričakujem, saj sem tu, da jim odgovorim na vsa vprašanja in jim pokažem svoje delo. Od njih pa pričakujem opombe, ki so le moja dodatna znanja.

Ponosna sem, da sem del državnega sistema, da vodim računovodstvo javnega zavoda in da sem se izobrazila za to delo na višji strokovni šoli Abitura.

Zakaj naj se študentje odločajo za Abituro?
Naj se odločajo za Abituro, saj na Abituri predavajo izredno strokovni profesorji, odločijo pa naj se tudi za ustrezen študijski program, posebej priporočam smer računovodstvo. Opažam namreč, da bi vsi delali računovodstvo, ampak brez pridobljenih ustreznih znanj in kompetenc. To pa ne gre. In potem so velike težave, ker ustreznih kompetenc se ne moreš naučiti na tečaju, od prijateljice ali podobno. Vpisati moraš šolo in tudi ustrezen program. In šele potem se lahko samozavestno podaš na službeno pot, saj šele potem tudi začutiš, kaj pomeni biti v pravem poklicu.

Vaši cilji za naprej, ambicije?
Razmišljam, in bi morda spet potrebovala Mojco Novak ali nekoga za spodbudo. Rada bi se izobraževala naprej in odkrivala prevare v računovodstvu.

Kaj bi želela sporočiti vsem, ki se odločajo za študij na Abituri?
Na Abituri sem pridobila še mnogo več, kot sem zapisala zgoraj. Imela sem priložnost spoznati profesorje z nazivi doktor, docent, magister …. Njihove izkušnje, znanje, razgledanost, razumevanje, sproščeni pogovori, vse to študentu potem, ko zapusti predavalnico, nedvomno doda k osebni vrednosti. Tisti hip se ne zavedaš, ampak ko naslednji dan odpreš vrata svoje pisarne, veš, da prihajaš od nekod, kjer so te pripravili za delo. In to je velika moč in nadgradnja v službeni karieri.

Hvala strokovnjakom na Abituri, mojemu mentorju pri diplomskem delu, gospodu Vladislavu Škorniku, in življenju samemu za to dragoceno priložnost in pridobljena znanja na moji študijski poti. Hvala najboljši ravnateljici Mariji Brce za spodbude in vsa upanja, ki mi jih je vlivala takrat, ko mi je bilo težko. Hvala, ker ni nikoli obupala nad menoj, ko sem sama že nad seboj. Hvala Občini Sevnica in vsemu sistemu za priložnost, da lahko opravljam tako odgovorno in težko delo. Opravljam ga s srcem in dušo, ker znam. Morda je to čisto zares moje poslanstvo.

kostomaj_lucija_024_(2)

Lucija Koštomaj, poslovna sekretarka
diplomirala 2012
zaposlena v Družbi za ravnanje z odpadki Simbio, d. o. o.
Naziv – tajnica / poslovna asistentka leta 2011

Zakaj ste izbrali prav Abituro, ko ste se odločali za svoj študij, kaj vas je prepričalo in ali je bila Abitura za vas prava odločitev?
Abitura je imela med svojimi študijskimi programi tudi smer za poslovnega sekretarja. Glede na moje delovno mesto me je ta študij resnično zanimal in pritegnil, in danes vem, da je bila izbira za Abituro prava odločitev. Takrat pa sem na informativnem dnevu dobila popolne informacije o študijskem programu, načinu študija in vsem, kar je s študijem povezano, in to me je prepričalo. V času študija sem res nadgradila svoje znanje, ki sem ga potrebovala na delovnem mestu in imam zato še danes lepe spomine. Poleg znanja pa je izjemno dragoceno to, da sem med študijem spoznala veliko novih ljudi, s katerimi sem še danes v stiku.

Ste bili s programom in študijem zadovoljni, so se vaša pričakovanja uresničila?
S programom in študijem sem bila zadovoljna. Lahko sem se udeležila predavanj, ki so potekala popoldan, saj sem študirala izredno, predavanja so bila zanimiva in vedno tudi aktualna. Vsekakor lahko rečem, da so se moja pričakovanja uresničila, saj sem pridobila nova znanja, ki jih potrebujem na delovnem mestu, s tem pa tudi nov zagon in motivacijo za nadaljevanje izobraževanja.

Kakšen je bil način študija na Abituri?
Osebno ocenjujem način dela in študij na Abituri kot uporabniku prijaznega. Študentje in predavatelji smo imeli spoštljiv odnos med seboj, kar se je poznalo tudi pri udeležbi in pri sodelovanju na predavanjih. Predavatelji so nam bili vedno na razpolago, če smo jih potrebovali, in so nas usmerjali pri iskanju rešitev. Osebni stik pri predavanjih ima svoje prednosti, saj smo študentje lahko takoj pridobili povratno informacijo in izpostavljali probleme, ki so nas dejansko zanimali. Šola pa je sledila novostim na vseh področjih.

Bi lahko izpostavili kake prednosti študija na Abituri?
Menim, da je prednost Abiture predvsem v sodelovanju med študenti in predavatelji, kot sem že omenila. Pri vsakem predmetu smo vedeli, kaj se od nas pričakuje, in tudi povedali smo lahko, kakšna so naša pričakovanja. Predavatelji so nas razumeli, so nam svetovali in nam pomagali pri strokovnih znanjih, vse dodatne informacije, ki si jih morda potreboval, pa si lahko dobil v študijskem referatu, kjer so bila vrata vedno odprta. Prijetne so bile tudi predavalnice, v njih smo se dobro počutili.

Vam je znanje, pridobljeno med študijem, koristilo pri delu, morda tudi vplivalo na vašo osebnost?
Zagotovo mi je znanje, pridobljeno med študijem, koristilo pri delu, saj sem ga lahko uporabila v konkretni situaciji pri delu, si pomagala z gradivom ali posredovala ideje sodelavcem. Glede na hitre spremembe v delovnem okolju, ki se jim je potrebno prilagajati, je dobro biti pripravljen, oborožen z znanjem, in poznati morebitne rešitve za hitro delovanje. Poleg strokovnega znanja, ki ga potrebujemo za svoje delo, pa je vsekakor potrebno skrbeti tudi za svojo razgledanost, saj s tem bogatimo sebe, vplivamo na svoje delo in na medsebojne odnose. Zavedati se moramo, da je učenje proces, ki se nikoli ne konča. Tudi zaključena diploma ne bi smela biti končni cilj, pač pa le motivacija posamezniku za njegov nadaljnji poklicno-osebnostni razvoj.

Se je po diplomi vaše delo kaj spremenilo in katera znanja vam najbolj koristijo?
Obseg in način dela se nenehno spreminjata in razlikujeta od dela nekoč, delo je vedno bolj zahtevno, raznovrstno in obsežno. Razvoj poklicev je zelo hiter, zahtevnost pa vse večja. Menim, da je v današnjem času najbolj napredovala informacijska tehnologija, ki jo moraš obvladati, če želiš opraviti vsakodnevno delo. Vsak pa je dober na svojem področju. Nekomu so bližje (tuji) jeziki, drugemu »številke«. Vsekakor pa je pomembno biti organiziran in poznati osnove pisarniškega poslovanja. Delo, ki ga trenutno opravljam, je razgibano in zanimivo. Dotika se različnih področij in zadovoljna sem, ko je delo, ki ga opravim, končano tako, da ga drugi opazijo in da me kdo pohvali.

Ste skozi študij pridobili tudi kakšna zanimiva poznanstva?
Med študijem sem spoznala veliko novih ljudi, s katerimi smo se družili na predavanjih in v prostem času. Po končanem študiju sem z nekaterimi še vedno ohranila stike, z nekaterimi pa žal ne več.

Po čem vam je in vam bo ostala Abitura najbolj v spominu?
Na šoli sem se počutila dobro, na predavanjih je bilo pozitivno vzdušje, predavatelji so nas vedno spodbujali in motivirali, nepozabni pa so tudi družabne dogodke in piknike, ki so jih organizirali na šoli.

Zakaj naj se študentje odločajo za Abituro?
Menim, da je Abitura šola, ki zadovolji pričakovanja posameznika. Ker imajo strokovne predavatelje, ki svoje praktične izkušnje delijo s študenti in jih spodbujajo pri izobraževanju, jim svetujejo in jih usmerjajo na njihovi študijski poti.

Kaj bi svetovali tistim, ki se danes odločajo za študij (na Abituri)? …Ali tistim, ki tam že študirajo?
Svetovala bi jim, da ohranijo stike med seboj, se družijo in povezujejo.

Vaš največji poslovni uspeh, na katerega ste ponosni?
Priznanje Tajnica leta, ki sem ga osvojila v letu 2011. Čeprav sem se zavedala, da je delo tajnic lahko precej različno, sem se želela preizkusiti na testiranju, kako sem na splošno opremljena za delovno mesto tajnice. Izbor za tajnico leta organizira Planet GV z revijo ADMA in Zvezo klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije. Testiranje je potekalo na računalniku, kjer je bilo potrebno pokazati svoje strokovno znanje, poznavanju bontona in protokola, znanje slovenskega in tujega jezika ter uporabo informacijske tehnologije. Nestrpno sem čakala na rezultat, vendar novice o zmagi res nisem pričakovala. Zelo sem bila vesela, saj mi priznanje pomeni potrditev, da delo, ki ga kot tajnica opravljam, delam dobro.

Vaši cilji za naprej, ambicije …
Želim si nadaljevati z izobraževanjem, saj nikoli ne veš, kdaj ti bo kakšno znanje koristilo, prišlo prav. Mogoče se zgodi, da v prihodnosti zamenjamo poklic ali delovno mesto, ali pa se spremenijo pogoji dela in bomo lahko izbrali tisto, kar si želimo, če bomo znali oziroma izpolnjevali pogoje za delo.

Bi za svoj študij ponovno izbrali Abituro?
Če bi morala ponovno izbirati, bi ponovno izbrala Abituro.

Bi za konec želeli kaj sporočiti vsem, ki se odločajo za študij na Abituri?
Spremembe so stalnice življenja, zato se je potrebno zanje usposabljati.

Branko Jakopec, inženir varovanja
diplomiral 2017
zaposlen v podjetju Prosignal d. o. o.

Kdaj in na podlagi česa ste se odločili za študij na Abituri? Kaj vas je prepričalo?
Dve stvari mora imeti človek, da bi uspel v življenju: prva je sreča – to je, ko se človeku ponudi ugodna priložnost, druga je pamet – ta človeku omogoča, da izkoristi ugodno priložnost. Zelo dobro se spominjam, v poštnem nabiralniku najdenega letaka, da izobraževalna ustanova Abitura razpisuje in uvaja nov študijski program s področja varovanja. Ob pregledu in proučitvi poteka izobraževanja sem se nad programom takoj navdušil, saj je moje poklicno delo ves čas bolj ali manj povezano z varnostjo. Takrat zaradi osebnih okoliščin (pričetek gradnje stanovanjske hiše) k izobraževanju še nisem pristopil. Zavedal sem se namreč, da če hočem biti uspešen, moram pred študijem postoriti določene obveznosti, ki bi jih drugače, še ob službenih obveznostih, ne mogel speljati. Sprejel pa sem odločitev, da v šolske klopi ponovno sedem v naslednjem študijskem letu.

Kljub temu, da sem se v preteklosti bolj ali manj vedno izobraževal, udeleževal raznih seminarjev in specializacij, ti osvojeno znanje nikoli ni dovolj, da z njim krmariš v nenehnih družbenih spremembah, sprejemanju in spreminjanju družbenih pravil, norm in zakonodaje. Pri tem bi povzel misel Benjamina Brittena, ki pravi: »Učenje je kot veslanje proti toku. Takoj ko prenehaš veslati, te odnese nazaj.«

So se vaša pričakovanja od študija na Abituri uresničila?
Moja pričakovanja od študija so se v celoti izpolnila. Zato se ob zaključku študija na izobraževalni ustanovi Abitura želim zahvaliti vsem sodelujočim, ki ste tekom študijskih let oblikovali in usmerjali potek študija, da smo študenti in študentke s študijem, na predavanjih in raznih organiziranih seminarjih dosegli zastavljeni cilj. Vloge, ki jih imate v procesu izobraževanja, so različne, vendar enako pomembne. Vsi sodelujoči, od predavateljev, visokih strokovnjakov na svojem delovnem področju, vodstva šole in ne nazadnje referata šole, ste, ne samo izpolnili moja pričakovanja, temveč jih krepko presegli. Hvala Vam za vložen trud in pridobljeno novo znanje.

Bi za svoj študij ponovno izbrali Abituro?
Sedaj, ko je za menoj izkušnja študija na Abituri, bi Abituro brez oklevanja izbral ponovno in tudi priporočam jo vsem, ki še razmišljajo o študiju. Vsem, ki ste kakorkoli povezani z izobraževalno ustanovo Višjo strokovno šolo Abitura, in vsem, ki krmarite, odločate in usmerjate delovanja šole, pa ob jubilejnem prazniku petindvajsetih let delovanja iskreno čestitam in želim še na mnoga mnoga leta uspešnega delovanja v procesu izobraževanja. Zahvaljujem se vam za vsa vaša prizadevanja, ki jih vlagate v svoje delo. Upam, da vas bodo novi izzivi dalje motivirali.

Bi za konec želeli kaj sporočiti vsem, ki se odločajo za študij na Abituri?
Vsem študentkam, študentom in vsem, ki se za študij še odločate, res priporočam, da ne oklevajo. To, kar lahko storite danes, ne odlašajte na jutri. Kot pravi Benjamin Frankllin: »Naložba v znanje daje najvišje dividende.«

Mihalinec Marko

Marko Mihalinec, ekonomist
diplomiral leta 2016
zaposlen v farmacevtskem podjetju kot vodja ključnih kupcev in odgovoren za celotno področje dermo-kozmetičnih izdelkov v slovenskem prostoru

Kakšni so vaši spomini na Abituro?
Moji spomini na Abituro so zelo prijetni, manjše skupine tesno povezanih študentov, izredno prijazno osebje v referatu in profesorji z izjemnim znanjem in izkušnjami.

Zakaj ste izbrali prav Abituro, ko ste se odločali za svoj študij? Je bila Abitura za vas prava odločitev?
Abituro sem si izbral bolj po naključju, saj sem v začetku študija še živel v Celju in sem si zaželel nadgraditi svoja znanja. Seveda pa je bilo prijateljevo priporočilo, ki je že diplomiral na Abituri, tudi eden od razlogov, da sem odločitev takrat lažje sprejel. Ko danes pogledam, kaj znam in kaj sem se naučil, lahko z gotovostjo zatrdim, da je bila odločitev res prava. Študij na Abituri je prispeval k mojemu uspehu v poklicu in tudi sicer v življenju. Sedaj dosti bolje razumen nekatere postopke v ozadju in delo služb, s katerimi sem povezan posredno (nabava, računovodstvo, pravna služba …).

Ste bili s programom in študijem zadovoljni?
S samim programom, kot tudi s študijem, sem bil več kot zadovoljen. Vsa moja pričakovanja so se uresničila, saj je bil način študija zelo dober in zelo primeren tudi za vse tiste, ki smo študirali ob delu.

Katere pa so po vašem prednosti, ki jih ima študij na Abituri?
Od številnih prednosti bi izpostavil eno veliko, in to je prilagodljivost, ki sem jo dobro preizkusil, saj sem v času študija veliko potoval in tudi zamenjal kraj bivanja. Zaradi tega sem prišel v situacijo, ko sem želel študij zaključiti v enem študijskem letu, a sem imel odprtih kar nekaj predmetov, ki pa se niso izvajali na isti lokaciji. Na Abituri so mi omogočila, da se jih udeležim na različnih lokaciji po želji, celo študentom na njihovi Fakulteti za komercialne in poslovne vede sem se lahko pridružil. Tudi odnosi s predavatelji so bili izredno dobri, zato naj še enkrat izpostavim izjemno zadovoljstvo nad izbiro predavateljev, ki so bili vedno na razpolago, ki imajo ogromno izkušenj, ki res razumejo vsakega posameznika. Da študentje nismo le številke, na Abituri ni le fraza.

Ste na Abituri kaj pogrešali?
Ne bi mogel reči, da sem kaj pogrešal, bi moral res dobro premisliti.

Vam je znanje, pridobljeno med študijem, koristilo pri delu? Katera znanja so vam najbolj koristila?
Še vedno mi koristi, saj delam v marketingu in študij ekonomije je zelo dobra, lahko rečem celo nujna naložba za dobro opravljeno delo. Znanja, ki mi najbolj koristijo, so poznavanje nabavnih, prodajnih, marketinških in logističnih procesov. Seveda tudi tuj jezik s poudarkom na poslovni terminologiji je zelo koristna stvar. Moje delo se je izboljšalo, nekatere stvari opravljam bistveno lažje ali pa dosti hitreje. Študij pa je vplival tudi na mojo osebnost. Kot vsak diplomant sem s pridobljeno formalno izobrazbo pridobil kar nekaj dodatnih točk pri šefih, pri poslovnih partnerjih, še pomembneje pa je, da sem pridobil na samopodobi in pri osebnem zadovoljstvu.

Kakšno je bilo vaše študijsko, in kakšno obštudijsko življenje?
Delovno.

Ste skozi študij pridobili tudi kakšna zanimiva poznanstava?
Kar nekaj sklenjenih prijateljstev.

Imate kakšno anekdoto iz študentskih časov, ki nam jo lahko zaupate?
Imam jih več, a enega dogodka po moje nikoli ne bom pozabil. Moj zadnji izpit pred diplomo je bil izpit pri predmetu Poslovno komuniciranje. Prisoten sem bil samo na prvem predavanju, ker sem kasneje bil zaradi službenih obveznosti zadržan. Nekje sem pobral informacijo, da je izpit sestavljen samo iz seminarske naloge in njenega zagovora pred javnostjo, to je pred sošolci. Ko sem se končno prijavil na tretji rok (prej ni šlo, saj sem bil v tujini), sem imel zagovor skupaj s študenti na FKPV in predstavitev se opravil dobro. Ravno pa sem hotel oditi, ko mi je profesorica rekla, naj še malo počakam, saj sledi še pisni del izpita. Mislim, da sem spremenil barvo vsaj petkrat. Izpit moram priznati, ni bil težek, vsaj zame ne, saj je bilo vse tesno povezano s prakso, ki pa jo imam veliko. In ocena, ki sem jo dobil, je bila več kot odlična (10), vse skupaj pa nepozabno. Tako sem s tega področja nazadnje pisal tudi diplomsko nalogo.

Kaj bi svetovali tistim, ki se danes odločajo za študij na Abituri? Ali tistim, ki tam že študirajo?
Tisti, ki se odločajo za študij, in tisti, ki že študirajo, dobro poslušajte predavatelje, ker izkušnje in znanje, ki vam ga želijo prenesti, je izredno vredno in res vam bo pomagalo pri nadaljnjih izzivih v življenju.

Zakaj naj se študentje odločajo za Abituro?
Izjemni profesorji in zelo dobra popotnica za življenje.

Po čem vam je in vam bo ostala Abitura najbolj v spominu?
Po kolegih, dobrem počutju, znanju in odličnih zaposlenih (referat, profesorji, moja mentorica).

Vaši cilji za naprej, ambicije …
Trenutno enega že uresničujem, ker sem spet študent (poleg družine in službe), in sicer sem zdaj študent Poslovne informatike. Ambicije? Only sky is the limit

Največji poslovni uspeh, na katerega ste ponosni?
Nekateri so res ogromni, a vsi so na žalost poslovna skrivnost.

Bi za svoj študij ponovno izbrali Abituro?
Z gotovostjo bi.

Bi za konec želeli kaj sporočiti vsem, ki se odločajo za študij na Abituri?
Ne bo vam žal, ne časa, ne denarja, ne truda, ničesar.

Bojan Kugonič, ekonomist
diplomiral leta 2013

Kar veliko let je preteklo, da sem se odločil poravnati svoje stare račune, glede nedokončanega študija ekonomije. Poln različnih praktičnih izkušenj in znanj sem želel ta znanja še nadgraditi in jih potrditi z diplomo. Po obisku informativnega dne in odlični predstavitvi sem se brez večjih pomislekov odločil za Abituro. Ni mi žal. Izbral sem najboljše. Junija 2013 sem v rednem roku diplomiral na tej Višji strokovni šoli na programu Ekonomist.

Čudovito sem se počutil med mlajšimi sošolkami in sošolci, odlično smo sodelovali, si med seboj pomagali in med njimi sem kar pozabil, da sem precej starejši od njih. Izobraževanje v tej družbi me je kar pomladilo. Slabih spominov na to izobraževanje enostavno nimam.

Všeč mi je bilo, ker so vsi profesorji, poleg pomembnih teoretičnih znanj, dajali velik poudarek tudi praksi. Tudi referat, z gospo Mojco na čelu in njenimi sodelavci si zasluži vse pohvale. Odlično so nas informirali o vsem, nam pomagali pri reševanju naših problemov in nas po potrebi tudi vzpodbujali.

Za piko na i pa je skrbela naša ravnateljica, gospa Breda Perčič, ki je poskrbela za odlično organiziranost in strokovno delo na šoli. Po potrebi nas je izkušeno in na primeren način nagovarjala, vzpodbujala in včasih tudi pomirila strasti naše »otroške« razposajenosti. Tudi na naša druženja se ni pozabilo. Imeli smo organiziranih kar nekaj spoznavnih večerov, piknikov, kjer ni manjkalo družabnih iger, dobre volje, dobre hrane, pijače in odličnih palačink.

Še ena anekdota iz teh študentskih dni:
Predavanja za matematiko in statistiko sem, ker mi je zaradi službenih obveznosti tako odgovarjalo, obiskoval na enoti v Zagorju. Predmet nam je predavala mlada in lepa profesorica, ki je prav tako prihajala iz Celja. Prvi dan predavanj sem bil pravočasno v predavalnici, nisem zamujal. Ko je profesorica ob prihodu receptorja vprašala, v kateri predavalnici bodo predavanja za matematiko in statistiko, ji je receptor seveda lepo pojasnil, potem pa jo je še opozoril, naj pohiti, češ da je profesor že v predavalnici. No in ta »profesor« sem zaradi mojega starejšega in zgleda učenega videza bil jaz. Seveda sem bil tako prisiljen, da sem se, kot se za profesorja spodobi, za ta predmet pri učenju še posebej potrudil.

In na koncu še sporočilo tistim, ki se odločate za študij na Abituri:
Ne razmišljajte, ABITURA je enostavno najboljša, in znanje, ki ga boste pridobili, bo vaš adut, da se boste lahko zaposlili, delo potem odlično opravljali in tudi napredovali.

Veliko uspeha pri študiju in tudi pozneje v življenju vam želim.

Bojan Kugonič

© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki