Erasmus+

Abitura, Višja strokovna šola, je ponovno pridobila listino Erasmus+ (ECHE) za svoje študente in zaposlene za obdobje od 2021 do 2027. Tako se lahko v projekt mobilnosti prijavite študentje za prakso ali študij v tujini, kakor tudi pedagoški sodelavci za poučevanje in usposabljanje. Vabimo vas, da izkoristite to za nove priložnosti.

er1

er2

listina slo

Listina anj

Kontakt

Mednarodna pisarna
Mojca Novak, mag. posl. ved

Telefon: 00386 (0)3 428 55 32
E-naslov: mojca.novak@abitura.si

Contact

International Relations Office
Mojca Novak, MSc (Econ)

Phone: 00386 (0)3 428 55 32
E-mail: mojca.novak@abitura.si

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)
Projekti mobilnosti Erasmus+

Erasmus+ podpira individualno mobilnost študentov, diplomantov, učnega osebja in drugih zaposlenih, organizacijo projektov intenzivnih programov (poletne/zimske šole), večstranske projekte in mreže.

Koordinatorica študijskih izmenjav in namestitev bo opravila dela kot so:

 • priprava prijavnice in vodenje postopka pridobivanja finančnih sredstev;
 • sodelovanje s CMEPIUS-om v izvajanju in izobraževanju za izvajanje mobilnosti;
 • priprava in vodenje razpisa za študijske namestitve;
 • organizacija motivacijskih posvetov in predstavitev poročil za izvedene mobilnosti;
 • svetovanje študentom in zaposlenim;
 • izdelava predloga institucionalnega načrta;
 • udeležba in organizacija pripravljalnih obiskov;
 • priprava bilateralnih pogodb in dogovorov o sodelovanju z inštitucijami;
 • pobuda in koordinacija drugih mednarodnih sodelovanj;
 • priprava predstavitev mobilnosti za študente, delavce in javnost.
Kaj Erasmus+ omogoča študentu?
 • da del rednih študijskih obveznosti opravi na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav,
 • da je oproščen stroškov šolnine v tujini,
 • da se mu priznajo v tujini opravljene obveznosti,
 • da opravi prakso v podjetju v eni od sodelujočih držav,
 • da pridobi finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

Preko vsega tega mu omogoča spoznavanje študentskega in delovnega življenja v tujini, osebnostno rast, večjo zaposljivost, nove izkušnje in predvsem veliko novih poznanstev.

Kako dolgo traja izmenjava?
 •  Praksa od 2 meseca do 12 mesecev
 •  Študij od 3 mesece do 12 mesecev
Pogoji sodelovanja:
 • za prakso mora študent biti vpisan vsaj v prvi letnik Višje strokovne šole;
 • za študij mora študent biti vpisan vsaj v drugi letnik Višje strokovne šole;
 • mora biti državljan ene od sodelujočih držav ali državljan druge države, in je vpisan na visokošolski zavod v sodelujoči državi pod pogoji, ki jih določa vsaka sodelujoča država, ter ob upoštevanju narave programa;
 • študentu se lahko status Erasmus+ dodeli več krat: tako za študij kot za prakso, skupaj za največ 12 mesecev;
 • vsaj ena od obeh držav, matična ali gostiteljica, mora biti država članica EU.

 

OBRAZCI:

Kaj Erasmus+ omogoča zaposlenim?
 • da svoja predavanja izvedejo tudi na tujih institucijah,
 • da se usposabljajo na tujih izobraževalnih institucijah ali podjetjih,
 • da pridobijo nova in drugačna znanja in rešitve,
 • da pridobijo vpogled v mednarodni izobraževalni sistem in s tem tudi primerjajo lastno znanje in pridobitve,
 • da v svoja predavanja vnesejo tudi mednarodne izkušnje in znanje iz prve roke.
Kako dolgo traja izmenjava?
 • Poučevanje od 2 dni ali vsaj 8 ur poučevanja do 2 meseca
 • Usposabljanje od 1 tedna (5 delovnih dni) do 2 meseca
Pogoji sodelovanja:
 • mora biti v delovnem razmerju (rednem ali pogodbenem) z Abituro, Višjo strokovno šolo
 • mora biti državljan ene od sodelujočih držav ali državljan druge države, ki je zaposlen v sodelujoči državi;
 • za poučevanje mora gostiteljica zaposlenih (visokošolski zavod) prav tako imeti Erasmus+ listino in
 • vsaj ena od obeh držav, matična ali gostiteljica, mora biti država članica EU.
 • Države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno Kraljestvo;
 • Države EEA: Islandija, Lihtenštajn, Norveška;
 • Makedonija in Turčija.
© 2016 - 2022 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki