Erasmus+

Abitura, Višja strokovna šola, je ponovno pridobila listino Erasmus+ (ECHE) za svoje študente in zaposlene za obdobje od 2020 do 2025. Tako se lahko v projekt mobilnosti prijavite študentje za prakso ali študij v tujini, kakor tudi pedagoški sodelavci za poučevanje in usposabljanje. Vabimo vas, da izkoristite to za nove priložnosti.

listina slo

Listina anj

Kontakt

Mednarodna pisarna
Mojca Novak, mag. posl. ved

Telefon: 00386 (0)3 428 55 32
E-naslov: mojca.novak@abitura.si

Contact

International Relations Office
Mojca Novak, MSc (Econ)

Phone: 00386 (0)3 428 55 32
E-mail: mojca.novak@abitura.si

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)
Projekti mobilnosti Erasmus+

Erasmus+ podpira individualno mobilnost študentov, diplomantov, učnega osebja in drugih zaposlenih, organizacijo projektov intenzivnih programov (poletne/zimske šole), večstranske projekte in mreže.

Koordinatorica študijskih izmenjav in namestitev bo opravila dela kot so:

 • priprava prijavnice in vodenje postopka pridobivanja finančnih sredstev;
 • sodelovanje s CMEPIUS-om v izvajanju in izobraževanju za izvajanje mobilnosti;
 • priprava in vodenje razpisa za študijske namestitve;
 • organizacija motivacijskih posvetov in predstavitev poročil za izvedene mobilnosti;
 • svetovanje študentom in zaposlenim;
 • izdelava predloga institucionalnega načrta;
 • udeležba in organizacija pripravljalnih obiskov;
 • priprava bilateralnih pogodb in dogovorov o sodelovanju z inštitucijami;
 • pobuda in koordinacija drugih mednarodnih sodelovanj;
 • priprava predstavitev mobilnosti za študente, delavce in javnost.
Kaj Erasmus+ omogoča študentu?
 • da del rednih študijskih obveznosti opravi na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav,
 • da je oproščen stroškov šolnine v tujini,
 • da se mu priznajo v tujini opravljene obveznosti,
 • da opravi prakso v podjetju v eni od sodelujočih držav,
 • da pridobi finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

Preko vsega tega mu omogoča spoznavanje študentskega in delovnega življenja v tujini, osebnostno rast, večjo zaposljivost, nove izkušnje in predvsem veliko novih poznanstev.

Kako dolgo traja izmenjava?
 •  Praksa od 2 meseca do 12 mesecev
 •  Študij od 3 mesece do 12 mesecev
Pogoji sodelovanja:
 • za prakso mora študent biti vpisan vsaj v prvi letnik Višje strokovne šole;
 • za študij mora študent biti vpisan vsaj v drugi letnik Višje strokovne šole;
 • mora biti državljan ene od sodelujočih držav ali državljan druge države, in je vpisan na visokošolski zavod v sodelujoči državi pod pogoji, ki jih določa vsaka sodelujoča država, ter ob upoštevanju narave programa;
 • študentu se lahko status Erasmus+ dodeli več krat: tako za študij kot za prakso, skupaj za največ 12 mesecev;
 • vsaj ena od obeh držav, matična ali gostiteljica, mora biti država članica EU.
Kaj Erasmus+ omogoča zaposlenim?
 • da svoja predavanja izvedejo tudi na tujih institucijah,
 • da se usposabljajo na tujih izobraževalnih institucijah ali podjetjih,
 • da pridobijo nova in drugačna znanja in rešitve,
 • da pridobijo vpogled v mednarodni izobraževalni sistem in s tem tudi primerjajo lastno znanje in pridobitve,
 • da v svoja predavanja vnesejo tudi mednarodne izkušnje in znanje iz prve roke.
Kako dolgo traja izmenjava?
 • Poučevanje od 2 dni ali vsaj 8 ur poučevanja do 2 meseca
 • Usposabljanje od 1 tedna (5 delovnih dni) do 2 meseca
Pogoji sodelovanja:
 • mora biti v delovnem razmerju (rednem ali pogodbenem) z Abituro, Višjo strokovno šolo
 • mora biti državljan ene od sodelujočih držav ali državljan druge države, ki je zaposlen v sodelujoči državi;
 • za poučevanje mora gostiteljica zaposlenih (visokošolski zavod) prav tako imeti Erasmus+ listino in
 • vsaj ena od obeh držav, matična ali gostiteljica, mora biti država članica EU.
 • Države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno Kraljestvo;
 • Države EEA: Islandija, Lihtenštajn, Norveška;
 • Makedonija in Turčija.
© 2016 - 2021 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki