Politika zasebnosti

Abitura podjetje za izobraževanje, d. o. o. (v nadaljevanju Abitura) se zavzema za visoke standarde informacijske varnosti, zasebnosti in preglednosti ter že vrsto let obdeluje osebne podatke (katerih vodenje in obdelavo predpisuje veljavna zakonodaja na področju višjega strokovnega šolstva) v skladu z najvišjimi priznanimi standardi, ki jih določata veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 57/23, v nadaljevanju ZVOP-2 in Uredba (EU) 2016/679).

Abitura zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi določb Zakona o višjem strokovnem izobraževanju  in druge področne zakonodaje, ki ureja delovanje višje strokovne šole. Abitura lahko zbira in obdeluje osebne podatke zgolj na podlagi zakonskih določil v delu, ko opravlja javno službo, medtem ko v delu, v katerem ne opravlja javne službe, lahko zbira in obdeluje osebne podatke izključno na podlagi soglasij posameznikov.

Abitura vodi evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, kjer je pojasnjeno katere osebne podatke zbira in obdeluje, koliko časa jih hrani (skladno z določili veljavne zakonodaje in klasifikacijskim načrtom hrani in obdeluje osebne podatke najkrajši možni čas – do izpolnitve namena njihove obdelave ali kot je to opredeljeno v klasifikacijskem načrtu, nato podatke zbriše, prenese v lasten ali državni arhiv kot trajno ali arhivsko dokumentacijo v skladu z določbami Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih ali druge področne zakonodaje, ki opredeljuje vrste dokumentarnega gradiva, ki jih mora javni zavod hraniti).

Na področju informacijske varnosti in varnosti osebnih in drugih podatkov Abitura sledi določbam Pravilnika o varstvu osebnih in drugih podatkov, ki določa vse potrebne postopke in varnostne protokole, ki urejajo in zagotavljajo varstvo vseh zbranih osebnih in drugih podatkov.

Zbranih osebnih podatkov Abitura ne posreduje izven EU območja (t.i. tretjim državam). Pravice posameznikov katerih osebni podatki se obdelujejo v sklopu izvajanja dejavnosti Abiture kot izhajajo iz veljavne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov so sledeče:

  • preverjanje kateri podatki se obdelujejo,
  • pravica dostopa do vseh osebnih podatkov posameznika,
  • popravljanje obdelovanih osebnih podatkov,
  • brisanje tistih osebnih podatkov katere Abitura obdeluje na podlagi danega soglasja posameznika,
  • prenos in nasprotovanje uporabi podatkov v primerih, ko je potrebno soglasje posameznika za obdelavo osebnih podatkov ter
  • zahteva za omejitev take uporabe osebnih podatkov.

Kandidati lahko uveljavljajo pravico do pritožbe. Za uveljavljanje teh pravic zadostuje podaja zahteve preko e-poštnega sporočila na naslov: marko.skarlovnik@abitura.si

Posameznik ne more zahtevati uveljavljanja pravice do brisanja osebnih podatkov, nasprotovanja uporabi podatkov oz. omejitve take uporabe osebnih podatkov v primeru zakonsko predpisane in predvidene obdelave osebnih podatkov v okviru izvajanja javne službe Abitura.

© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki