Predstavitev šole

Abitura je bila ustanovljena kot podjetje za izobraževanje leta 1992. S svojo vizijo je sledila potrebam in razvojnim tendencam gospodarstva v regiji. Po programih, ki smo jih najprej izvajali za Gospodarsko zbornico Slovenije, smo nadaljevali s srednješolskimi in leta 2001 tem dodali prve višješolske študijske programe. Programoma Komercialist in Poslovni sekretar, ki sta bila ob naši ustanovitvi najkonkurenčnejša v gospodarskem okolju glede pridobljenih kompetenc, smo po prenovi dodali, skladno s potrebami in razvojnimi tendencami gospodarstva, še nove študijske programe, in sicer Varovanje, Velnes, Računalništvo in informatiko, Organizator socialne mreže, Gostinstvo in turizem, Logistično inženirstvo in Snovanje vizualnih komunikacij in trženja,  formalne oblike izobraževanja pa dopolnili z aktualnimi seminarji in delavnicami, ki lahko zadovoljujejo potrebo po vseživljenjskem učenju v našem prostoru. Vse študijske programe izvajamo kot izredni študij in ga organiziramo tako, da študentje lahko uspešno študirajo tudi ob družinskih in delovnih obveznostih.

Da bi kar najbolj zadovoljili potrebe in pričakovanja naših študentov in da bi se le ti tudi dobro počutili, nenehno spremljamo njihovo študijsko pot, jim svetujemo in jim pomagamo. Trudimo se, da izobraževanje uspešno vgradijo v svoj vsakdan ob delu in družini in da ga tudi uspešno zaključijo. Ob vsem tem pa niso nepomembni odlični materialni pogoji, ki jih na Abituri zagotavljamo. V lasti imamo približno 1230 m2 poslovnih površin, namenjenih teoretičnemu delu izobraževanja, ki poteka v dvanajstih sodobno opremljenih predavalnic in treh računalniških predavalnicah (60 računalnikov), ki jih redno posodabljamo. Moderno opremljena knjižnica z več kot 10.000 enotami in dostopom do splošnih in strokovnih baz podatkov, ki je polnopravna članica sistema COBISS, je hkrati prijetno mesto za študij, in omogoča, poleg medknjižnične izposoje, tudi izposojo študijskega gradiva na dislocirane enote.

Zavedamo pa se, da še tako dobri materialni pogoji niso dovolj za odlične rezultate. Ključna prednost Abiture so predavatelji, ti so priznani strokovnjaki na svojih delovnih področjih, ki zagotavljajo aktualna praktična znanja študentom že v teoretičnem delu izobraževanja in so pomembna vez s praktičnim izobraževanjem v delovnih okoljih ter gostujočimi predavatelji iz prakse, ki jih redno vključujemo v programe.

Zagotavljanje in krepitev kakovosti izobraževanja je temeljna naloga, ki se jo zavedamo vsi na Abituri in jo tudi uresničujemo. To potrjuje ne le diplomanti z nagrajenimi diplomami in naziv Naj tajnica leta 2011, ki ga je prejela naša študentka, Lucija Koštomaj, pač pa zadovoljstvo in uspešnost vseh naših študentov med izobraževanjem samim, kot tudi pri svojem delu ali pa pri nadaljnjem študiju na visokih šolah. Tako na Abituri utrjujemo strokovno skupnost izvajalcev pedagoškega procesa, študentov in drugih sodelavcev ter si prizadevamo za svojo uveljavitev v ožjem in širšem okolju. S kakovostnim izobraževalnim procesom zagotavljamo uspešno vključevanje študentov v delovno okolje oziroma nadaljevanje študija in jih navajamo na pomembne civilizacijske in družbene vrednote.

Zaposleni in predavatelji s svojim zgledom in delom prenašamo na študente vizijo, poslanstvo in cilje.

Poslanstvo Abiture, višje strokovne šole, je približati možnost zvišanja izobrazbene ravni posameznikom. Kakovostno izobraževanje jim odpira možnosti uspešnega vključevanja v delovno okolje oziroma nadaljevanja študija, hkrati pa krepi pomembne civilizacijske in družbene vrednote.

Abitura, višja strokovna šola, želi postati ena najboljših višjih strokovnih šol v Sloveniji, prepoznavna tudi v evropskem prostoru. Kdor izbere študij na Abituri, postane izvrsten pri tem, kar počne in za kar mu bije srce.

Povezujejo nas vrednote ljudi, ki vemo, da si nove priložnosti ustvarjamo sami. Verjamemo v povezave med posamezniki s podobnimi izkušnjami in enakimi motivacijami: znati, upati si, imeti dovolj moči za vpliv na lastne karierne in življenjske poti.

Prisegamo na vrednote in pravila našega Etičnega kodeksa. To so:

  • strokovna odličnost in zagotavljanje čim višje kakovosti,
  • strokovna svoboda sodelavcev in študentov,
  • avtonomija v odnosu do države, političnih strank, korporacij in cerkva,
  • humanizem in človekove pravice, vključujoč enakost možnosti in solidarnost,
  • etičen in odgovoren odnos do sveta.

Abitura – šola, ki zagotavlja kvalitetno izobraževanje.

Abitura, Višja strokovna šola je članica SKUPNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL.

© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki