Izjava o dostopnosti spletne strani

Lastnik in upravljalec spletnega mesta www.abitura.si
Uradno ime podjetja: Abitura podjetje za izobraževanje, d. o. o. (Abitura)
Sedež podjetja: Lava 7, 3000 Celje
Zakoniti zastopnik: Andrej Geršak

1. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika z deležniki in obveščanja preko elektronske pošte.

Ob poslanih elektronskih sporočilih spremljamo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost deležnikov za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja preko elektronske pošte hranimo naslov elektronske pošte.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo elektronsko skupaj z vsebino obrazca v primeru izpolnjenega obrazca Zanimam se za študij.

2. Iznos

Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter jih v nobenem primeru ne iznašamo v druge države.

3. Obdobje hrambe

Zbrane osebne podatke posameznikov hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

4. Kako varujemo zbrane osebne podatke

Vedno posredujemo zgolj vsebine in informacije, nikoli pa ne zahtevamo številke kreditnih kartic ali drugih podatkov, ki bi lahko bili zlorabljeni s strani spletnih kriminalcev. Spletna stran http://www.abitura.si gostuje na varnem spletnem strežniku in je podvržena rednim varnostnim pregledom.

Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za zgoraj navedene namene, jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam, razen partnerjem, ki nam pomagajo vzdrževati spletno stran, ki pa so zavezani varovati osebne podatke pod istimi pogoji kot to velja za Abituro.

V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

5. Pravice posameznika

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva sledeče:

  • vpogled,
  • popravek,
  • popoln izbris,
  • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

Zahtevo lahko pošlje preko e maila marko.skarlovnik@abitura.si ali pisno po pošti na sedež podjetja.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Abitura spoštuje vašo zasebnost in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR), zato na spletni strani www.abitura.si izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

V kolikor želite dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov na Abituri nam lahko pišete na marko.skarlovnik@abitura.si

© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki