Gostujoči predavatelji

Gostujoči predavatelj Tema Podjetje Datum
Študijsko leto 2023/24
Snežana Delakorda Organizacija dogodkov »od A do Ž« Agencija Prima komunikacije 25. 1. 2024
Petra Kolšek Hiše generacij Laško 8. 11. 2023
Študijsko leto 2022/23
 Iztok Sedej Javno naročanje in korupcijska tveganja Uradu RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ministrstvo za zdravje 21. 6. 2023
Mag. Miran Ozebek Pogajalska komunikacija  Uprava kriminalistične policije 6. 6. 2023
Leon Lešnik Podjetništvo kot poslovna priložnost, izziv oddajanja počitniških kapacitet na podeželju – Butični turizem 24. 5. 2023
Študijsko leto 2021/22
Dušan Konda Lonizirajoče sevanje in radon v življenjskem okolju Zavodu za varstvo pri delu d. o. o 21. 4. 2022
izr. prof. ddr. Aleš Jug Vključevanje geostrateških tveganj v zagotavljanje nemotenega poslovanja podjetja Suffolk University, Sawyer Business School, Boston ZDA 20. 4. 2022
Snežana Delakorda Organizacija dogodkov »od A do Ž« Agencija Prima komunikacije 17. 3. 2022
Drago  Belak Inteligentni sistemi v praksi  IBM 1. 3. 2022
mag. Kocuvan Danijela Raziskava trga – ključ do kupcev 1. 2. 2022
dr. Martina Rauter Komunikacija in osebna odgovornost kot temelj dobrega počutja Smarki, Martina Rauter s.p. 31. 1. 2022
Študijsko leto 2020/21
Dr. Dan Podjed Komuniciranje po meri kovidskega človeka Znanstvenoraziskovalni center SAZU 1. 4. 2021
Matevž Lenarčič Svet in turizem skozi oči pilota, raziskovalca, fotografa in okoljevarstvenika 18. 1. 2021
Tone Tiselj Posebni stili vodenja ženskih in moških timov 11. 12. 2020
Študijsko leto 2019/20
Snežana Delakorda Organizacija dogodkov »od A do Ž« Agencija Prima komunikacije 12. 2. 2020
Dušan Kresnik Nadzor nad škodljivimi dejavniki na delovnem mestu in v okolju Kova, d. o. o. 6. 2. 2020
mag. Darja Hribernik Predstavitev poteka izvršilnega postopka v praksi 17. 12. 2019
Biserka Kišič Kako odpreti, urediti in optimizirati svoj LinkedIn profil? KISIK Komunikacije 22. 10. 2019
Simon Šketa Poslovna raba in specifika omrežij FB, Instagram in LinkedIn SKETA.digital 17. 10. 2019
Študijsko leto 2018/2019

mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak

Siniša Dagary

Roman Berginc

Uporaba blockchain tehnologije v praksi za telebane 29. 5. 2019
Samuel Jelenko Pomen varnostne kulture pri odkrivanju in preprečevanju zavarovalniških goljufij Adriatic Slovenica d. d. 20. 3. 2019
doc. dr. Tamara Cirkveni Filipović Računovodstvo turističnih agencij v Republiki Hrvaški Visoki školi za financijski management  v Zagrebu 12. 3. 2019
mag. Mirjana Ivanuša Bezjak Moja delovna kariera in aktualnosti na trgu dela 16. 1. 2019
Mojca Stopar Demenca med nami Društvo Spominčica Šentjur 14. 11. 2018
Študijsko leto 2017/2018
Robert Radkovič, mag. Varstvo osebnih podatkov po splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) v luči izobraževalnih institucij 21. 5. 2018
Špela Strniša Tušek, Lc. Ps. Logika človeškega vedenja v komunikaciji Zaupanje 21. 5. 2018
Snežana Delakorda Sodobni pristopi v trženju Agencije Prima komunikacije 12. 4. 2018
Boštjan Brglez, mag. Vseživljenjski razvoj 10. 4. 2018
Jolanda Ivanuša Sodobni trendi vodenja kadrov v turistični dejavnosti 6. 4. 2018
Dušan Kresnik Nadzor nad škodljivimi dejavniki na delovnem mestu in v okolju Kova, d. o. o. 20. 3. 2018
mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak Uporaba blockchain tehnologij v poslovanju ter kriptovalute Add mining d.o.o. 27. 2. 2018
Sašo Meško Droni in primeri uporabe 23. 2. 2018
Miha Jamšek Osnove Google Analyticsa in primeri iz prakse Goclick 11. 1. 2018
red. prof. dr. Andreja Savić Varnostno-poslovni izzivi v  globalizaciji Fakulteta za diplomacijo in varnost, Univerza “Unija – Nikola Tesla” 16. 11. 2017
prof. dr. Hazbo Skoko Vpliv zaščite intelektualne lastnine na razvoj 10. 11. 2017
Milan Gabor Kdo in kako nas v resnici heka? Podjetje Viris 7. 11. 2017
Špela Strniša Tušek, Lc. Ps. Čustva in komunikacija Zaupanje 25. 10. 2017
Mag. Marko Naraločnik Predstavitev Zavoda RS za blagovne rezerve in njegova vloga pri zagotavljanju varnostnih zalog Zavodu RS za blagovne rezerve 19. 10. 2017
Študijsko leto 2016/2017
Špela Strniša Tušek, Lc. Ps. Čustva in komunikacija Zaupanje 23. 5. 2017
Dr. Alois Paulin Trendi razvoja tehnologij IKT – Kaj lahko pričakujemo v naslednjih dveh desetletjih? Fakulteti za informatiko Tehnološke univerze na Dunaju 13. 5. 2017
Robert Furman Institucionalni okvir sodelovanja varnostnih institucij s poudarkom na institucijah znotraj EU

Ministrstvo za

notranje zadeve

POLICIJA

8. 5. 2017
Mag. Milena Mojzeš Vloga zdraviliškega menedžerja v zdraviliškem turizmu Terme Ptuj 8. 5. 2017
Bojan Bajec in dr. Urška Bukovnik Prehrana in gibanje ali Gibanje in prehrana 20. 4. 2017
Miha Jamšek Osnove Google Analyticsa in primeri iz prakse Goclick 6. 4. 2017
Damjan Vrabl Lansiranje novega izdelka na tržišče Perutnina Ptuj d. d. 3. 4. 2017
Bojan Bajec Gibanje, šport in rekreacija v okviru trženja velneških proizvodov PR.ING, storitve, organizacija in svetovanje d. o. o. 27. 3. 2017
Milena Svetlin Čustvena kondicija – prednost uspešnih 6. 2. 2017
Snežana Delakorda Trženje, odnosi z javnostmi, posebnosti trženja preko socialnih omrežij Agencije Prima komunikacije 4. 1. 2017
Mag. Zoran Hajtnik, odvetnik Pogajalske taktike in učinkoviteje pogajanja Odvetniška družba PVH 15. 11. 2016
Gal Kočar Spletno trženje znamk po AIDA modelu: primeri iz prakse Goclick 19. 10. 2016
Študijsko leto 2015/2016
Aleš Kotnik Obramba in varnost države Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije 21. 6. 2016
Jahnavi Vaishnav Vključevanja ajurvede in drugih tradicionalnih medicinskih sistemov v velneško dejavnost 13. 4. 2016
Špela Strniša Tušek, Lc. Ps. Obvladovanje čustev pri komuniciranju Zaupanje 30. 3. 2016
mag. Bojana Tancer Spodbujanje kreativnega razmišljanja 8. 3. 2016
Snežana Delakorda Trženje, odnosi z javnostmi, posebnosti trženja preko socialnih omrežij Agencije Prima komunikacije 25. 2. 2016
Evgen Gec Kako v svetu Wellnesa delovati produktivno? 20. 1. 2016
Študijsko leto 2014/2015
Matevž Žugelj, okrožni sodnik svetnik Poslovno pravo (insolventni postopki, stečajni postopek, osebni stečaj) 23. 10. 2014
Matjaž Han, poslanec Državnega zbora Vloga Državnega zbora v zakonodajni funkciji 23. 10. 2014
© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki