Ekonomist

Če so v službi vaša prva skrb že ekonomske zadeve,
če bi radi, da bi to bile ali
če iščete študij za nove življenjske priložnosti, ki si jih boste ustvarili sami,
izberite program Ekonomist!  

Vrsta programa: višješolski strokovni
Raven izobrazbe: 6, EOK5, SOK6
Kreditne točke (ECTS): 120
Trajanje programa: dve leti
Način študija: izredni
Strokovni naslov: ekonomist/ekonomistka – ekon.

Ekonomist

Višješolski študijski program Ekonomist je javnoveljavni in mednarodno primerljiv. Zasnovan je na povezovanju teoretičnega in praktičnega izobraževanja. Diplomantu daje široko paleto znanja, ki temelji na sodobnih vsebinah in učnih pristopih. Poleg poklicno-specifičnih kompetenc pridobi tudi splošna strokovno-teoretična znanja, potrebna pri opravljanju poklica. Diplomantu omogoča, da se pri svojem delu uspešneje sooča z novimi izzivi in večjo konkurenco na evropskem trgu. Med izobraževanjem lahko pridobi potrebna dodatna znanja, saj je program modularno zasnovan in omogoča veliko izbirnost ter pridobivanje tistih znanj, s katerimi bo bolj konkurenčen na evropskem trgu dela.

 

Višješolski program za izredni študij se ne razlikuje od programa rednega študija. Program izvajamo modularno in traja dve leti. Študijsko leto se začne 1. oktobra in zaključi 30. junija prihodnje leto. Izvajanje programa pa je časovno in izvedbeno prilagojeno zaposlenim študentom. Predavanja, vaje in seminarsko delo so organizirani 2- do 3-krat na teden popoldan oziroma ob sobotah dopoldan.

S sodobnimi oblikami oziroma metodami študija smo dostopni tudi tistim posameznikom, ki si kljub številnim vsakodnevnim obveznostim želijo študirati in pridobiti nova znanja, nimajo pa dovolj časa, da bi obiskovali klasična predavanja. V ta namen imamo postavljeno spletno učilnico z e-gradivi, tako da posamezniki pridobijo znanja pri posameznem predmetu tudi na drug način. Poleg gradiv v spletni učilnici vam ob strani vedno stojijo predavatelji-tutorji pri posameznih predmetih, podporo pa vam nudiljo tudi ostali študenti. Vsekakor pa je koristno določena predavanja poslušati v predavalnici in sodelovati s sošolci.

Letnik je študentu priznan, ko opravi vse obveznosti po programu za posamezni letnik. Predavatelji so priznani strokovnjaki na svojih delovnih področjih in imajo dolgoletne izkušnje v višješolskem izobraževanju. Skrbimo tudi za prijazne in spoštljive odnose med študenti in predavatelji.

Praktično izobraževanje je prilagojeno delovnim izkušnjam študenta. Študentu, ki ima najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj, se lahko deloma ali v celoti prizna. Študent, ki nima delovnih izkušenj, si praktično izobraževanje organizira sam ali v sodelovanju s šolo in v vsakem letniku izdela projektno nalogo, ki je vezana na določen modul, ter jo zagovarja.

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora le te. Temo diplomske naloge si študent/ka izbere v dogovoru z mentorjem. Naloga mora biti rezultat samostojnega strokovnega dela študenta in praktično uporabna ob utemeljenih teoretičnih izhodiščih.
*Z oddajo obrazca izdajam soglasje, da Abitura interno hrani in uporabi podatke za namen neposrednega trženja in promocije, interne analize ter statistične obdelave. Za Izbris podatkov nam pošljete zahtevo na e-mail referat-vis@abitura.si. Vaši podatki bodo obravnavani v skladu z uredbo GDPR.
Več v rubriki varstvo podatkov.
© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki