Splošno

erasmus - slika za splošno

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Z visokokakovostnim, vključujočim izobraževanjem in usposabljanjem ter priložnostnim in neformalnim učenjem se mladim in udeležencem vseh starosti zagotovijo kvalifikacije in spretnosti, potrebne za njihovo pomembno sodelovanje v demokratični družbi, medkulturno razumevanje in uspešne prehode na trgu dela.

Erasmus+ na podlagi uspeha Erasmus+ programa v obdobju 2014–2020 krepi svoja prizadevanja za povečanje priložnosti, ki so na voljo več udeležencem in širšemu krogu organizacij, pri čemer je osredotočen na kvalitativni učinek ter prispeva k bolj vključujočim, povezanim, zelenim in digitalno pismenim družbam.

Program omogoča sodelovanje med institucijami, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje, vse od vrtcev do univerz ter izobraževalcev odraslih. V projektih lahko sodelujejo tudi druge institucije (podjetja, združenja, društva ipd.), ki se kakor koli navezujejo na aktivnosti področja.

Mobilnost študentov in osebja

V terciarnem izobraževanju so možne naslednje individualne oblike mobilnosti študentov in osebja:

 • Mobilnost študentov za prakso (SMP)
 • Mobilnost študentov za študij (SMS)
 • Mobilnost osebja za poučevanje (STA)
 • Mobilnost osebja za usposabljanje (STT)
 • Mobilnost mladih diplomantov

Erasmus + študentska listina

Vsak izbrani študent Erasmus+ prejme od ustanove pošiljateljice študentsko listino Erasmus+, ki določa pravice in obveznosti sodelujočih študentov v programu Erasmus+. Študenti Erasmus+ tako vedo, kaj imajo pravico zahtevati in kaj se od njih pričakuje v času njihovega študija in/ali prakse v tujini.

Študentska listina Erasmus+ predstavlja osnovne pravice študentov Erasmus+, denimo brezplačna predavanja in popolno priznanje študija in prakse, ki ju opravijo v tujini, ter osnovne obveznosti, ki jih imajo študenti Erasmus+ tako do svoje matične kot gostiteljske ustanove oziroma podjetja.

 

Podpora za vključevanje oseb z manj priložnostimi

Osebje s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na Erasmus+ mobilnost, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva iz naslova posebnih potreb. V Strategiji vključevanja in raznolikosti je identificiranih osem glavnih kategorij ovir, ki jih program identificira kot najpogostejše pri onemogočanju polne vključitve: posebne potrebe, zdravstvene težave, ovire, povezane s sistemi izobraževanja in usposabljanja, kulturne razlike, družbene ovire, ekonomske ovire, ovire, povezane z diskriminacijo in geografske ovire. V sklopu veljavnega večletnega finančnega okvira (2021-2029) predpisi za tekoči program Erasmus+ vključujejo spodbudo za povečanje vključevanja in raznolikosti v novi generaciji programov Erasmus+. Strategija vključevanja in raznolikosti v okviru programov Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote vsebuje skupne opredelitve v različnih sektorjih, ciljne skupine in posebne cilje v povezavi z vključevanjem.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu, skupaj z obveznimi prilogami, Erasmus+ koordinatorju na Abituri, najkasneje 40 dni pred odhodom na mobilnost. Abitura za udeležence mobilnost s posebnimi potrebami v času projekta (vsaj 30 dni pred odhodom na mobilnost) posreduje Nacionalni agenciji CMEPIUS vlogo z obveznimi prilogami. Pravice, obveznosti in odgovornosti osebja pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Sporazumu o nepovratnih sredstvih, ki ga mora osebje s šolo skleniti pred odhodom v tujino.

 

Več informacij

 • Vodnik za prijavitelje Erasmus+ je bistvenega pomena za razumevanje programa Erasmus +. Sodelujočim organizacijam in posameznikom nudi celovit seznam priložnosti programa.
 • Zeleni Erasmus+
 • Vključujoči Erasmus+

 

Institucionalni podatki:

Organisational Identification Code (ODI): E10087537

Erasmus Charter for Higher Education Code: SI CELJE11

Kaj Erasmus+ omogoča študentu?

 • da del rednih študijskih obveznosti opravi na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav,
 • da je oproščen stroškov šolnine v tujini,
 • da se mu priznajo v tujini opravljene obveznosti,
 • da opravi prakso v podjetju v eni od sodelujočih držav,
 • da pridobi finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

Preko vsega tega mu omogoča spoznavanje študentskega in delovnega življenja v tujini, osebnostno rast, večjo zaposljivost, nove izkušnje in predvsem veliko novih poznanstev.

Kako dolgo traja izmenjava?

 •  Praksa od 2 meseca do 12 mesecev
 •  Študij od 3 mesece do 12 mesecev

Pogoji sodelovanja:

 • za prakso mora študent biti vpisan vsaj v prvi letnik Višje strokovne šole;
 • za študij mora študent biti vpisan vsaj v drugi letnik Višje strokovne šole;
 • mora biti državljan ene od sodelujočih držav ali državljan druge države, in je vpisan na visokošolski zavod v sodelujoči državi pod pogoji, ki jih določa vsaka sodelujoča država, ter ob upoštevanju narave programa;
 • študentu se lahko status Erasmus+ dodeli več krat: tako za študij kot za prakso, skupaj za največ 12 mesecev;
 • vsaj ena od obeh držav, matična ali gostiteljica, mora biti država članica EU.

Kaj Erasmus+ omogoča zaposlenim?

 • da svoja predavanja izvedejo tudi na tujih institucijah,
 • da se usposabljajo na tujih izobraževalnih institucijah ali podjetjih,
 • da pridobijo nova in drugačna znanja in rešitve,
 • da pridobijo vpogled v mednarodni izobraževalni sistem in s tem tudi primerjajo lastno znanje in pridobitve,
 • da v svoja predavanja vnesejo tudi mednarodne izkušnje in znanje iz prve roke.

Kako dolgo traja izmenjava?

 • Poučevanje od 2 dni ali vsaj 8 ur poučevanja do 2 meseca
 • Usposabljanje od 2 dni do 2 meseca

Pogoji sodelovanja:

 • mora biti v delovnem razmerju (rednem ali pogodbenem) z Abituro, Višjo strokovno šolo
 • mora biti državljan ene od sodelujočih držav ali državljan druge države, ki je zaposlen v sodelujoči državi;
 • za poučevanje mora gostiteljica zaposlenih (visokošolski zavod) prav tako imeti Erasmus+ listino in
 • vsaj ena od obeh držav, matična ali gostiteljica, mora biti država članica EU.
 • Države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Združeno Kraljestvo;
 • Države EEA: Islandija, Lihtenštajn, Norveška;
 • Makedonija in Turčija.
© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki