Erasmus+

Abitura, Višja strokovna šola, je ponovno pridobila listino Erasmus+ (ECHE) za svoje študente in zaposlene za obdobje od 2021 do 2027. Tako se lahko v projekt mobilnosti prijavite študentje za prakso ali študij v tujini, kakor tudi pedagoški sodelavci za poučevanje in usposabljanje. Vabimo vas, da izkoristite to za nove priložnosti.

er1

er2

listina slo

Listina anj

Kontakt

Mednarodna pisarna
Mojca Novak, mag. posl. ved

Telefon: 00386 (0)3 428 55 32
E-naslov: mojca.novak@abitura.si

Contact

International Relations Office
Mojca Novak, MSc (Econ)

Phone: 00386 (0)3 428 55 32
E-mail: mojca.novak@abitura.si

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

erasmus - slika za splošno

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Z visokokakovostnim, vključujočim izobraževanjem in usposabljanjem ter priložnostnim in neformalnim učenjem se mladim in udeležencem vseh starosti zagotovijo kvalifikacije in spretnosti, potrebne za njihovo pomembno sodelovanje v demokratični družbi, medkulturno razumevanje in uspešne prehode na trgu dela.

Erasmus+ na podlagi uspeha Erasmus+ programa v obdobju 2014–2020 krepi svoja prizadevanja za povečanje priložnosti, ki so na voljo več udeležencem in širšemu krogu organizacij, pri čemer je osredotočen na kvalitativni učinek ter prispeva k bolj vključujočim, povezanim, zelenim in digitalno pismenim družbam.

Program omogoča sodelovanje med institucijami, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje, vse od vrtcev do univerz ter izobraževalcev odraslih. V projektih lahko sodelujejo tudi druge institucije (podjetja, združenja, društva ipd.), ki se kakor koli navezujejo na aktivnosti področja.

Mobilnost študentov in osebja

V terciarnem izobraževanju so možne naslednje individualne oblike mobilnosti študentov in osebja:

 • Mobilnost študentov za prakso (SMP)
 • Mobilnost študentov za študij (SMS)
 • Mobilnost osebja za poučevanje (STA)
 • Mobilnost osebja za usposabljanje (STT)
 • Mobilnost mladih diplomantov/magistrantov/doktorantov

Mobilnost + študentska listina

Vsak izbrani študent Erasmus+ prejme od ustanove pošiljateljice študentsko listino Erasmus+, ki določa pravice in obveznosti sodelujočih študentov v programu Erasmus+. Študenti Erasmus+ tako vedo, kaj imajo pravico zahtevati in kaj se od njih pričakuje v času njihovega študija in/ali prakse v tujini.

Študentska listina Erasmus+ predstavlja osnovne pravice študentov Erasmus+, denimo brezplačna predavanja in popolno priznanje študija in prakse, ki ju opravijo v tujini, ter osnovne obveznosti, ki jih imajo študenti Erasmus+ tako do svoje matične kot gostiteljske ustanove oziroma podjetja.

 

Podpora za vključevanje oseb z manj priložnostimi

Osebje s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na Erasmus+ mobilnost, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva iz naslova posebnih potreb. V Strategiji vključevanja in raznolikosti je identificiranih osem glavnih kategorij ovir, ki jih program identificira kot najpogostejše pri onemogočanju polne vključitve: posebne potrebe, zdravstvene težave, ovire, povezane s sistemi izobraževanja in usposabljanja, kulturne razlike, družbene ovire, ekonomske ovire, ovire, povezane z diskriminacijo in geografske ovire. V sklopu veljavnega večletnega finančnega okvira (2021-2029) predpisi za tekoči program Erasmus+ vključujejo spodbudo za povečanje vključevanja in raznolikosti v novi generaciji programov Erasmus+. Strategija vključevanja in raznolikosti v okviru programov Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote vsebuje skupne opredelitve v različnih sektorjih, ciljne skupine in posebne cilje v povezavi z vključevanjem.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu, skupaj z obveznimi prilogami, Erasmus+ koordinatorju na Abituri, najkasneje 40 dni pred odhodom na mobilnost. FKPV za udeležence mobilnost s posebnimi potrebami v času projekta (vsaj 30 dni pred odhodom na mobilnost) posreduje Nacionalni agenciji CMEPIUS vlogo z obveznimi prilogami. Pravice, obveznosti in odgovornosti osebja pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Sporazumu o nepovratnih sredstvih, ki ga mora osebje s šolo skleniti pred odhodom v tujino.

 

Več informacij

 • Vodnik za prijavitelje Erasmus+ je bistvenega pomena za razumevanje programa Erasmus +. Sodelujočim organizacijam in posameznikom nudi celovit seznam priložnosti programa.
 • Zeleni Erasmus+
 • Vključujoči Erasmus+

 

Institucionalni podatki:

Organisational Identification Code (ODI): E10087597

Erasmus Charter for Higher Education Code: SI CELJE11

Kaj Erasmus+ omogoča študentu?

 • da del rednih študijskih obveznosti opravi na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav,
 • da je oproščen stroškov šolnine v tujini,
 • da se mu priznajo v tujini opravljene obveznosti,
 • da opravi prakso v podjetju v eni od sodelujočih držav,
 • da pridobi finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

Preko vsega tega mu omogoča spoznavanje študentskega in delovnega življenja v tujini, osebnostno rast, večjo zaposljivost, nove izkušnje in predvsem veliko novih poznanstev.

Kako dolgo traja izmenjava?

 •  Praksa od 2 meseca do 12 mesecev
 •  Študij od 3 mesece do 12 mesecev

Pogoji sodelovanja:

 • za prakso mora študent biti vpisan vsaj v prvi letnik Višje strokovne šole;
 • za študij mora študent biti vpisan vsaj v drugi letnik Višje strokovne šole;
 • mora biti državljan ene od sodelujočih držav ali državljan druge države, in je vpisan na visokošolski zavod v sodelujoči državi pod pogoji, ki jih določa vsaka sodelujoča država, ter ob upoštevanju narave programa;
 • študentu se lahko status Erasmus+ dodeli več krat: tako za študij kot za prakso, skupaj za največ 12 mesecev;
 • vsaj ena od obeh držav, matična ali gostiteljica, mora biti država članica EU.

Kaj Erasmus+ omogoča zaposlenim?

 • da svoja predavanja izvedejo tudi na tujih institucijah,
 • da se usposabljajo na tujih izobraževalnih institucijah ali podjetjih,
 • da pridobijo nova in drugačna znanja in rešitve,
 • da pridobijo vpogled v mednarodni izobraževalni sistem in s tem tudi primerjajo lastno znanje in pridobitve,
 • da v svoja predavanja vnesejo tudi mednarodne izkušnje in znanje iz prve roke.

Kako dolgo traja izmenjava?

 • Poučevanje od 2 dni ali vsaj 8 ur poučevanja do 2 meseca
 • Usposabljanje od 2 dni do 2 meseca

Pogoji sodelovanja:

 • mora biti v delovnem razmerju (rednem ali pogodbenem) z Abituro, Višjo strokovno šolo
 • mora biti državljan ene od sodelujočih držav ali državljan druge države, ki je zaposlen v sodelujoči državi;
 • za poučevanje mora gostiteljica zaposlenih (visokošolski zavod) prav tako imeti Erasmus+ listino in
 • vsaj ena od obeh držav, matična ali gostiteljica, mora biti država članica EU.
 • Države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Združeno Kraljestvo;
 • Države EEA: Islandija, Lihtenštajn, Norveška;
 • Makedonija in Turčija.
© 2016 - 2022 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki