Mobilnost študentov

1

Abitura, Višja strokovna šola razpisuje:

–  1 dotacijo za mobilnost študentov za prakso.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom prakse v tujini, ki bodo izvedene do 30. julij 2024.

Študenti izbrani v okviru razpisa za namen udeležbe na praksi v okviru programa Erasmus+  imajo tako možnost, da:

 • opravijo prakso v podjetju v eni od teh držav,
 • se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Programom usposabljanja,
 • pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

Koristne povezave za iskanje prakse

ERASMUS INTERN

IGOOS

animafest

Program Erasmus+ nudi spletno jezikovno podporo  (Online Linguistic Support – OLS) za udeležence mobilnosti za izboljšanje njihovega znanja tujih jezikov pred (oz. na začetku) in v času prakse v tujini. Ta storitev udeležencem mobilnosti omogoča, da ocenijo svoje znanje jezika, ki ga bodo uporabljali, in spletni jezikovni tečaj s katerim lahko izboljšajo znanje.

Izbranim študentom bodo dodeljene dotacije, s katerimi se krije potne stroške in stroške bivanja za čas trajanja mobilnosti. Namen Erasmus+ dotacije je sofinanciranje stroškov v tujini. Zneski dotacije za posameznike v okviru razpisa Erasmus+ se določijo glede na izbrano državo gostiteljico, in sicer:

Države programa (država gostiteljica) Znesek na mesec v EUR
Skupina 1 (Države Programa z višjimi življenjskimi stroški)
Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska
600
Skupina 2 (Države Programa s srednjimi življenjskimi stroški)
Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija
600
Skupina 3 (Države Programa z nižjimi življenjskimi stroški)
Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Republika Severna Makedonija, Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija
540

Po končani mobilnosti je vsak od udeležencev dolžan izpolniti končno poročilo (vprašalnik), ki ga prejme po elektronski pošti ter napisati prispevek o mobilnosti. Od udeleženca, ki ne predloži poročila, lahko zahteva, da delno ali v celoti povrne prejeto dotacijo EU. Dodatki:

 • Dodatek za prakso: 150 EUR/mesec
 • Študenti, ki izpolnjujejo pogoje ene izmed 8 skupin udeležencev z manj priložnostmi bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+. Več podatkov je na voljo tukaj. Dodatek za študente z manj priložnostmi znaša 250 EUR/mesec
 • Študentje z manj priložnostmi na prakso prejmejo oba dodatka.
 • Zeleno potovanje: Enkratni dodatek k individualni podpori za zeleno potovanje (uporaba prevoza z manjšimi emisijami – vlak, avtobus, souporaba avtomobila): 50 EUR + 4 dodatni dnevi za pot
 • Dodatek za študentje s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva za kritje dejanskih stroškov, ki nastanejo iz naslova posebne potrebe zaradi mobilnosti in niso krita v okviru dodatka za študente z manj možnostmi (torej gre za stroške, ki presežejo znesek 250 EUR mesečno).

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus študenta«:

 • da je državljan Republike Slovenije oz. državljan ene od sodelujočih držav ali ima v eni od sodelujočih držav stalno bivališče, status begunca ali osebe brez državljanstva,
 • da ima med izvajanjem mobilnosti aktiven status študenta na Abituri
 • da v času dosedanjega študija še ni presegel omejitve 12 mesecev mobilnosti preko Erasmus+ programa

Mobilnosti za namen prakse se lahko udeležijo tudi »mladi« diplomanti, vendar jih mora za mobilnost izbrati matična ustanova v času zadnjega leta študija, prav tako mora biti njihovo usposabljanje izvedeno v 12 mesecih po datumu diplomiranja.

Strokovno praktično usposabljanje (pripravništvo) v tujini se prizna kot delovna praksa, pod pogojem, da vsebina prakse ustreza študijskemu programu, v katerega je študent vpisan.

Če se prijavi več kandidatov, kot je prostih mest, se pri izboru upoštevajo naslednja merila:

 • letnik študija, pri čemer ima prednost študent, ki je višji letnik,
 • motivacijsko pismo,
 • povprečna ocena študija,
 • ocena iz tujega jezika,
 • ob-študijske dejavnosti na mednarodnem področju,
 • prednost imajo študentje, ki se še niso udeležili programov mobilnosti v istem ciklu študija.

Vsa merila so enakovredna in sestavljajo skupno oceno, ki se upošteva pri izboru. V primeru več prijav od razpoložljivih mest bo pripravljen prednostni seznam pri čemer bodo imeli prednost študenti z višjo povprečno oceno.

Študent se prijavi z izpolnjeno prijavnico in ustreznimi prilogami. Prijavnico odda na Abituri osebno, po pošti ali na mail erasmus@abitura.si.

Po končanem izbirnem postopku bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni o rezultatih po e-pošti.

Morebitne pritožbe na postopek izbora študentov bo reševala komisija za izvedbo postopka, v primeru nerešene pritožbe pa Komisija za pritožbe študentov.

Za več informacij se lahko obrnete na Erasmus+ koordinatorko Petro Golob (erasmus@abitura.si)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki