Predmetnik

Za dokončanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge…) in sicer:
V prvem letniku študent opravi:
  • vse obvezne predmete  v obsegu 47 KT
  • praktično izobraževanje I. v obsegu 13 KT

V drugem letniku študent opravi:

  • obvezni predmet v obsegu 6 KT
  • prosto izbirni predmet v obsegu 5 KT
  • izbirna modula Sistmesko administriranje in Upravljanje podatkovnih omrežji v obsegu 20 KT in enega izmed ostalih izbirni modulov v obsegu 10 KT

ali

  • izbirna modula Izdelovanje programskih alplikacij in Načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov v obsegu 20 KT in enega izmed ostalih izbirni modulov v obsegu 10 KT
  • praktično izobraževanje II. v obsegu 14 KT
  • diplomsko delo v obsegu 5 KT

Prostoizbirni predmet izbere študent med predmeti, ki jih ponuja program Informatika v različnih modulih, ali med predmeti, ki jih ponujajo drugi študijski programi.

PREDMETNIK IN UČNI NAČRTI
1. LETNIK
Št. Predmet KT
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku 6
2. Poslovno komuniciranje in vodenje 6
3. Računalništvo in informatika 5
4. Operacijski sistemi I 4
5. Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov 6
6. Računalniške komunikacije in omrežja I 6
7. Programiranje I 7
8. Zbirke podatkov I 7
Praktično izobraževanje I. 13
SKUPAJ 1. letnik 60

 

2. LETNIK
Št. Predmet KT
1. Ekonomika podjetja 6
2. Prosto izbirni predmet 5
Modul: SISTEMSKO ADMINISTRITIRANJE (izbirni)
1. Vzdrževanje sistemske programske opreme 5
2. Operacijski sistemi II 5
Modul: UPRAVLJANJE PODATKOVNIH OMREŽIJ (izbirni)
1. Računalniške komunikacije in omrežja II 5
2. Varnost in zaščita 5
Modul:  IZDELAVA PROGRMASKIH APLIKACIJ (izbirni)
1. Programiranje II 6
2. Razvoj programskih aplikacij 4
Modul:  NAČRTOVANJE IN RAZVOJ INFOR. SISTEMOV (izbirni)
1. Zbirke podatkov II 6
2. Informacijski sistemi 4
Modul:  RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE SPLETNIH PREDSTAVITEV (izbirni)
1. Izdelava spletnih strani 5
2. Elektronsko poslovanje 5
Praktično izobraževanje II. 14
DIPLOMSKO DELO 5
SKUPAJ 2. letnik 60

*Posamezni modul bomo izvajali ob minimalnem številu 20 vpisanih študentov.

© 2016 - 2023 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki