Predmetnik

Za dokončanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge…) in sicer:
V prvem letniku študent opravi:
  • vse obvezne predmete  v obsegu 47 KT
  • praktično izobraževanje I. v obsegu 13 KT

V drugem letniku študent opravi:

  • obvezni predmet v obsegu 10 KT
  • prosto izbirni predmet v obsegu 5 KT
  • izbirna modula Sistemski inženirstvo ali Programsko inženirstvo v obsegu 12 KT
  • predmet odprtega kurikula v obsegu 10 KT
  • praktično izobraževanje I. v obsegu 13 KT

Prostoizbirni predmet izbere študent med predmeti, ki jih ponujajo drugi študijski programi.

PREDMETNIK IN UČNI NAČRTI
1. LETNIK
Št. Predmet KT
1. Strokovna angleščina v računalništvu in informatiki 5
2. Poslovno komuniciranje in vodenje 5
3. Informatika v podjetju 5
4. Sistemska programska oprema 5
5. Računalniški sistemi in vzdrževanje 7
6. Računalniška omrežja 6
7. Programiranje 1 7
8. Zbirke podatkov 1 7
Praktično izobraževanje I. 13
SKUPAJ 1. letnik 60

 

2. LETNIK
Št. Predmet KT
1. Ekonomika podjetja in podjetništvo 5
2. Načrtovanje in razvoj produktov IT 5
3. Prostoizbirni predmet 5
Modul: SISTEMSKO INŽENIRSTVO (izbirni)
1. Strežniški sistemi 6
2. Napredna računalniška omrežja 6
Modul: PROGRAMSKO INŽENIRSTVO (izbirni)
1. Programiranje 2 6
2. Zbirke podatkov 2 6
Izbirni predmeti
1. Umetna inteligenca v informatiki 5
2. Kibernetska varnost in etični heking 5
3. Razvoj spletnih rešitev 5
4. Razvoj računalniških iger 5
5. Elektronsko in mobilno poslovanje 5
6. Predmet odprtega korikula 10
Praktično izobraževanje II. 13
DIPLOMSKO DELO 5
SKUPAJ 2. letnik 60

*Posamezni modul bomo izvajali ob minimalnem številu 20 vpisanih študentov.

© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki