Predmetnik

Za dokončanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge…) in sicer:

prvem letniku študent opravi:

  • vse  obvezne predmete v obsegu 67 KT
  • praktično izobraževanje I. v obsegu 13 KT

drugem letniku študent opravi:

  • vse  obvezne predmete v obsegu 16 KT
  • vse predmete enega izmed izbirah modulov (Dekoriranje ali Tržno komuniciranje) v obsegu 16 KT
  • izbirni predmet v obsegu 5 KT
  • prosto izbirni predmet v obsegu 5 KT
  • praktično izobraževanje II. v obsegu 13 KT

Prosto izbirni predmet izbere študent med predmeti, ki jih ponuja program Snovanje vizualnih komunikacij in trženja v različnih modulih, ali med predmeti, ki jih ponujajo drugi študijski programi.

PREDMETNIK IN UČNI NAČRTI
1. letnik
KT
Strokovna terminologija v tujem jeziku 5
Poslovno sporazumevanje in vodenje 5
Vizualne komunikacije in multimedija 6
Ekonomika in menedžment podjetja 5
Osnove trženja 6
Informatika in statistične metode 5
Stili skozi obdobja 5
Teorija vizualne kulture 5
Tehnike in materiali 5
Praktično izobraževanje I. 13
2. letnik
Upravljanje projektov 8
Upravljanje s prodajnim prostorom 8
 Dekoriranje (izbirni)
Snovanje dekoracij interierja in eksterierja 7
Risanje in slikanje 4
Recikliranje v oblikovanju 5
Tržno komuniciranje (izbirni)
Pospeševanje prodaje 8
Komercialno poslovanje 8
Izbirni predmeti
Vedenje potrošnikov in odnosi s kupci 5
Interier 5
Komercialna fotografija 5
Praktično izobraževanje II. 13
Prosto izbirni predmet 5
DIPLOMSKO DELO 5

 

 

 

 *Posamezni modul bomo izvajali ob minimalnem številu 20 vpisanih študentov.

© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki