Predmetnik

Za dokončanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge…) in sicer:
V prvem letniku študent opravi:
  • vse obvezne predmete v obsegu 40 KT
  • predmet izbranega modula v drugem letniku (Trženje ali Temelji računovodstva)
  • praktično izobraževanje v obsegu 14 KT
V drugem letniku študent opravi:
  • vse predmete enega izbranega modula (Tehnični komercialist ) v obsegu 36 KT
  • prostoizbirni predmet v obsegu 5 KT
  • praktično izobraževanje v obsegu 14 KT
  • diplomsko delo v obsegu 5 KT

Prostoizbirni predmet izbere študent med predmeti, ki jih ponujajo drugi študijski programi.

PREDMETNIK IN UČNI NAČRTI

1. LETNIK

Št. Predmet KT
1. Poslovni tuji jezik I 6
2. Poslovno komuniciranje 6
3. Informatika 5
4. Poslovna matematika s statistiko 6
5. Organizacija in menedžment podjetja 6
6. Ekonomija 5
7. Osnove poslovnih financ 6
8. Trženje 6
Praktično izobraževanje 14
SKUPAJ 1. letnik 60

 

2. LETNIK

Št. Predmet KT
Modul: Tehnični komercialist 
1. Prodaja 8
2. Nabava 6
3. Poslovno pravo 6
4. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 5
5. Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov 6
6. Poslovna logistika 5
7. Prosto izbirni predmet 5
Praktično izobraževanje 14
DIPLOMSKO DELO 5
SKUPAJ 2. letnik 60

 *Posamezni modul bomo izvajali ob minimalnem številu 20 vpisanih študentov.

© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki