Predmetnik

Za dokončanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge…) in sicer:
V prvem letniku študent opravi:
  • obvezne predmete v obsegu 47 KT
  • praktično izobraževanje v obsegu 13 KT
V drugem letniku študent opravi:
  • obvezni predmeti v obsegu 13 KT
  • dva izmed izbirnhi modulov (Varovanje oseb in premoženja ali Varnostni menedžment) v obsegu 24 KT
  • prostoizbirni predmet v obsegu 5 KT
  • praktično izobraževanje 13 KT
  • diplomsko delo v obsegu 5 KT

Prostoizbirni predmet izbere študent med predmeti, ki jih ponujajo drugi študijski programi.

PREDMETNIK IN UČNI NAČRTI

1. LETNIK

Št. Predmet KT
1. Ekonomika in podjetništvo 5
2. Poslovno komuniciranje in vodenje 5
3. Računalništvo in informatika v varovanju 5
4. Strokovno sporazumevanje v tujem jeziku 5
5. Informacijsko-komunikacijski sistemi 4
6. Varstvo in zdravje pri delu 5
7. Pravo in državna ureditev 4
8. Varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin z etiko in integriteto 4
9. Uvod v zasebno varovanje 5
10. Kazensko pravo in kriminalistika 5
Praktično izobraževanje I. 13
SKUPAJ 1. letnik 60

 

2. LETNIK

Št. Predmet KT
1. Upravno pravo 4
2. Ukrepi varnostnega osebja 4
3. Organizacija prevozov, intervencij in javnih zbiranj 5
4. Prostoizbirni predmet 5
Modul: VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA 
1. Načrtovanje varovanja oseb 4
2. Taktika osebnega varovanja 4
3. Specialistična vožnja 2
4. Oborožitev in streljanje 2
Modul: VARNOSTNI MENEDŽMENT
1. Zasebni varnostni menedžment in postopki ter metode nadzora 4
2. Načrtovanje varnosti 4
3. Sodelovanje z drugimi varnostnimi subjekti 4
Praktično izobraževanje II. 13
DIPLOMSKO DELO 5
SKUPAJ 2. letnik 60

 *Posamezni modul bomo izvajali ob minimalnem številu 20 vpisanih študentov.

© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki