Predmetnik

Za dokončanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge…) in sicer:
V prvem letniku študent opravi:
  • vse  obvezne predmete v obsegu 42 KT
  • predmet odprtega kurikula I. v obsegu 5 KT
  • praktično izobraževanje I. v obsegu 13 KT
V drugem letniku študent opravi:
  • vse  obvezne predmete v obsegu 20 KT
  • vse predmete enega izmed izbirah modulov (Distribucijska logistika ali Notranja logistika) v obsegu 12 KT
  • predmet odprtega kurikula II. v obsegu 5 KT
  • prostoizbirni predmet v obsegu 5 KT
  • praktično izobraževanje II. v obsegu 13 KT

Prostoizbirni predmet izbere študent med predmeti, ki jih ponuja program Logistično inženirstvo v različnih modulih, ali med predmeti, ki jih ponujajo drugi študijski programi.

PREDMETNIK IN UČNI NAČRTI
1. LETNIK
Št. Predmet KT
1. Poslovno komuniciranje in vodenje 5
2. Strokovna terminologija v tujem jeziku 5
3. Računalništvo in informatika v logistiki 5
4. Uporabna matematika v logistiki 5
5. Osnove ekonomike v logistiki 5
6. Osnove logistike 7
7. Prevozna sredstva v logistiki 5
8. Skladiščna tehnika in tehnologija 5
9. Predmet odprtega kurikula 1 5
Praktično izobraževanje 1 13

 

2. LETNIK
Št. Predmet KT
1.  Oskrbovalne verige 5
2. Digitalizacija logističnih procesov 5
3. Podjetništvo 5
4. Logistika v nabavnem in prodajnem procesu 5
5. Predmet odprtega kurikula 2 5
6. Prostoizbirni predmet 5
DISTRIBUCIJSKA LOGISTIKA (izbirni)
7. Načrtovanje izvedbe transportnega procesa 7
8. Distribucija zadnje milje 5
NOTRANJA LOGISTIKA (izbirni)
7. Notranja logistika 7
8. Avtomatizacija manipulacijskih procesov 5
Praktično izobraževanje 2 13
DIPLOMSKO DELO 5

  *Posamezni modul bomo izvajali ob minimalnem številu 20 vpisanih študentov.

© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki