Predmetnik

Za dokončanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge…) in sicer:
V prvem letniku študent opravi:
  • vse  obvezne predmete v obsegu 42 KT
  • prostoizbirni predmet v obsegu 5 KT
  • praktično izobraževanje I. v obsegu 13 KT

 

V drugem letniku študent opravi:
  • vse obvezne predmete v obsegu 30 KT
  • vse predmete enega modula (Otroci in mladostniki) v obsegu 12 KT
  • praktično izobraževanje II. v obsegu 13 KT
  • diplomsko delo v obsegu 5 KT

Prostoizbirni predmet izbere študent med predmeti, ki jih ponujajo drugi študijski programi.

PREDMETNIK IN UČNI NAČRTI
1. LETNIK
Št. Predmet KT
1. Tuji jezik 5
2. Jezikovna kultura 5
3. Informacijska tehnologija v sociali 5
4. Organizacija in tehnike vodenja 5
5. Pravo in vodenje dokumentacij v sociali 4
6. Kaj je socialna država 6
7. Lokalno okolje in podporne mreže 6
8. Spodbujanje prostovoljnega dela v lokalnem okolju 6
9. Prostoizbirni predmet (Starost in staranje) 5
Praktično izobraževanje I. 13
SKUPAJ 1. letnik 60

 

2. LETNIK
Št. Predmet KT
1. Človek v socialnem okolju 6
2. Komunikacija z uporabniki 6
3. Animacija z umetnostnim izražanjem 6
4. Delovanje za zdravo življenje 6
5. Izobraževanje in trg dela 6
Modul: Otroci in mladostniki (izbirni)
1. Otroci in mladostniki v sodobni družbi 6
2. Družba tveganja 6
Praktično izobraževanje II. 13
DIPLOMSKO DELO 5
SKUPAJ 2. letnik 60

  *Posamezni modul bomo izvajali ob minimalnem številu 20 vpisanih študentov.

© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki