Predmetnik

Za dokončanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge…) in sicer:
V prvem letniku študent opravi:
  • vse obvezne predmete v obsegu 42 KT
  • prostoizbirni predmet v obsegu 5 KT
  • praktično izobraževanje v obsegu 13 KT
V drugem letniku študent opravi:
  • vse skupne predmet predmete v obsegu 32 KT
  • vse predmete enega izbranega modula (Spletno poslovanje) v obsegu 10 KT
  • praktično izobraževanje v obsegu 13 KT
  • diplomsko delo v obsegu 5 KT

Prostoizbirni predmet izbere študent med predmeti, ki jih ponujajo drugi študijski programi.

PREDMETNIK
1. LETNIK
Št. Predmet KT
1. Poslovni tuji jezik 1 6
2. Poslovno komuniciranje 6
3. Ekonomika poslovanja 5
4. Računovodstvo in finančno poslovanje 5
5. Informacijsko-komunikacijska podpora v pisarni 5
6. Informacijska tehnologija in podatki 5
7. Gospodarsko pravo 5
8. Državna uprava in upravni postopek 5
9. Prosto izbirni predmet 5
Praktično izobraževanje 13
SKUPAJ 1. letnik 60

 

2. LETNIK
Št. Predmet KT
1. Poslovni tuji jezik 2 5
2. Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku 5
3. Sodobno vodenje pisarne 6
4. Ljudje v organizaciji 6
5. Osnove upravljanja in organizacija poslovanja 5
6. Projektno organiziranje poslovnih dogodkov 5
Praktično izobraževanje 13
Modul: Spletno poslovanje
1. Elektronsko poslovanje 5
2. Grafični in spletni dizajn v pisarni 5
DIPLOMSKO DELO 5
SKUPAJ 2. letnik 60

 *Posamezni modul bomo izvajali ob minimalnem številu 20 vpisanih študentov.

© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki