Predmetnik

Za dokončanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge…) in sicer:
V prvem letniku študent opravi:
  • vse obvezne predmete v obsegu 39 KT
  • vse predmete enega izmed izbirnih modulov (Kulinarične in strežne veščine ali Osnove gostinstva) v obsegu 8 KT
  • praktično izobraževanje I. v obsegu 13 KT
V drugem letniku študent opravi:
  • vse obvezne predmete v obsegu 21 KT
  • vse predmete enega izmed izbirnih modulov (Projekti v gostinstvu ali Projekti v turizmu ali Wellness turizem) v obsegu 17 KT
  • prostoizbirni predmet v obsegu 5 KT
  • praktično izobraževanje II. v obsegu 12 KT
  • diplomsko delo v obsegu 5 KT

Prostoizbirni predmet izbere študent med predmeti, ki jih ponuja program Gostinstvo in turizem v različnih modulih, ali med predmeti, ki jih ponujajo drugi študijski programi.

PREDMETNIK IN UČNI NAČRTI

1. LETNIK

Št. Predmet KT
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku 1 6
2. Poslovno sporazumevanje in vodenje 6
3. Ekonomika podjetja 3
4. Ekonomika turizma 4
5. Pravni predpisi 4
6. Poslovna informatika s statistiko 4
7. Osnove gastronomije 4
8. Turistična geografija in kulturna dediščina 8
Modul: Kulinarične in strežne veščine (izbirni)
1. Kuharstvo z organizacijo dela 1 4
2. Strežba z organizacijo dela 1 4
Modul: Osnove gostinstva (izbirni)
1. Osnove kuharstva 4
2. Osnove strežbe 4
Praktično izobraževanje I. 13
SKUPAJ 1. letnik 60

 

2. LETNIK

Št. Predmet KT
1. Osnove projektnega menedžmenta 3
2. Trženje v turizmu 4
3. Strokovna terminologija v tujem jeziku 2 8
4. Poslovanje prenočitvenih in prehrambnih obratov ali Poslovanje hotelov in turističnih agencij 6
5. Prostoizbirni predmet 5
Modul: Projekti v gostinstvu (izbirni)
1. Gastronomija 6
2. Kuharstvo z organizacijo dela 2 7
3. Strežba z organizacijo dela 2 4
Modul: Projekti v turizmu (izbirni)
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 8
2. Dopolnilne turistične dejavnosti 9
Modul: Wellness turizem (izbirni)
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 8
2. Wellness turizem 5
3. Kulinarika za vitalnost 4
Praktično izobraževanje II. 12
DIPLOMSKO DELO 5
SKUPAJ 2. letnik 60

 *Posamezni modul bomo izvajali ob minimalnem številu 20 vpisanih študentov.

© 2016 - 2023 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki