Predmetnik

Za dokončanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge…) in sicer:
V prvem letniku študent opravi:
  • vse obvezne predmete v obsegu 47 KT
  • praktično izobraževanje I. v obsegu 13 KT
V drugem letniku študent opravi:
  • vse obvezne predmete v obsegu 22 KT
  • vse predmete enega izmed izbirnih modulov v obsegu 15 KT
  • prostoizbirni predmet v obsegu 5 KT
  • praktično izobraževanje II. v obsegu 13 KT
  • diplomsko delo v obsegu 5 KT

Prostoizbirni predmet izbere študent med predmeti, ki jih ponuja program Gostinstvo in turizem v različnih modulih, ali med predmeti, ki jih ponujajo drugi študijski programi.

PREDMETNIK IN UČNI NAČRTI

1. LETNIK

Št. Predmet KT
1. Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku 6
2. Poslovno komuniciranje in vodenje 6
3. Ekonomika podjetja 3
4. Ekonomika in menedžment turizma 4
5. Pravni predpisi v gostinstvu in turizmu 3
6. Uporabna informatika in statistika 4
7. Naravne in kulturne danosti turistične destinacije 7
8. Gastronomija 4
9. Organizacija dela v kuharstvu 5
10. Organizacija dela v strežbi 5
Praktično izobraževanje I. 13
SKUPAJ 1. letnik 60

 

2. LETNIK

Št. Predmet KT
1. Projektni menedžment 3
2. Trženje v gostinstvu in turizmu 4
3. Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku 6
5. Prostoizbirni predmet 5
6. Predmet odprtega kurikula 9
Modul: Projekti v gostinstvu (izbirni)
1. Poslovanje nastanitvenih in prehrambnih obratov 5
2. Menedžment procesov v kuharstvu 5
3. Menedžment procesov v strežbi 5
Modul: Projekti v turizmu (izbirni)
1. Strokovna terminologija v tretjem tujem jeziku 5
2. Poslovanje potovalnih agencij in nastanitvenih obratov 5
3. Tematski turizem 5
Praktično izobraževanje II. 13
DIPLOMSKO DELO 5
SKUPAJ 2. letnik 60

 *Posamezni modul bomo izvajali ob minimalnem številu 20 vpisanih študentov.

© 2016 - 2024 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki