Predmetnik

Za dokončanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge…) in sicer:
V prvem letniku študent opravi:
  • vse  obvezne predmete v obsegu 42 KT
  • prostoizbirni predmet v obsegu 5 KT
  • praktično izobraževanje I. v obsegu 13 KT
V drugem letniku študent opravi:
  • vse obvezne predmete v obsegu 22 KT
  • vse predmete enega izmed izbirih modulov ( Zdravo prehranjevanje ali Gibenje, tlesne aktivnosti ali Duševni velnes) v obsegu 20 KT
  • praktično izobraževanje II. v obsegu 13 KT
  • diplomsko delo v obsegu 5 KT

Prostoizbirni predmet izbere študent med predmeti, ki jih ponuja program Velnes v različnih modulih, ali med predmeti, ki jih ponujajo drugi študijski programi.

PREDMETNIK IN UČNI NAČRTI

1. LETNIK

Št. Predmet KT
1. Poslovno sporazumevanje in vodenje 4
2. Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku  (ang.) 4
3. Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku (nem.) 4
4. Ekonomika in podjetništvo 5
5. Poslovna informatika s statistiko 5
6. Pravni predpisi 5
7. Velnes in velneška dejavnost 7
8. Uvod v turizem in destinacijski menedžment 8
9. Prostoizbirni predmet 5
Praktično izobraževanje I. 13
SKUPAJ 1. letnik 60

 

2. LETNIK

Št. Predmet KT
1. Trženje storitev 7
2. Upravljanje in poslovanje velneških centrov 7
3. Oblikovanje in trženje velneških proizvodov 8
Modul: ZDRAVO PREHRANJEVANJE (izbirni)
1. Osnove zdravega prehranjevanja 10
2. Kulinarika za vitalnost 10
Modul: GIBANJE, TELESNE AKTIVNOSTI (izbirni)
1. Osnove gibanja in športne aktivnosti 10
2. Športna animacija in osebno trenerstvo 10
Modul: DUŠEVNI VELNES (izbirni)
1. Čustvena inteligenca in osebnostni razvoj 10
2. Menedžment stresa in metode sproščanja 10
Praktično izobraževanje II. 13
DIPLOMSKO DELO 5
SKUPAJ 2. letnik 60

 *Posamezni modul bomo izvajali ob minimalnem številu 20 vpisanih študentov.

© 2016 - 2023 Abitura, Višja strokovna šola, vse pravice pridržane. | Piškotki